Läs mer

Nytida ingår i Ambea

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har drygt 900 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.  ambea.se

Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group där Vardaga, Nytida och Lära samt Klara ingår.  Ambea bedriver också verksamhet i Norge under varumärket Stendi samt i Dannark under varumärket Altiden

Mer information om Ambea:

Mer information om Ambea, hittar du på Ambea.se. Information på engelska finns på Ambea.com.