Nyheter

Nytidas medarbetare utbildas om sexualitet och relationer

En person på ett möte håller i en penna

För Nytida är det viktigt att kunna ge stöd i alla delar av livet. Därför ska alla medarbetare i Nytida under 2023 gå en obligatorisk utbildning om sexualitet och relationer.

Utbildningen ingår ett projekt som haft som mål att Nytidas medarbetare och chefer ska ha en gemensam språngbräda i bemötandet och stödet till brukare och klienter i frågor och utmaningar gällande sexualitet och relationer.

˗ Rätt stöd till våra omsorgstagare kring deras sexuella och reproduktiva hälsa är oerhört viktigt, säger Lisa Danielsson-Hindström, verksamhetsutvecklare på Nytida som lett projektet med att ta fram utbildningen och tjänsteprocessen kring sexualitet och relationer.

Ökad trygghet

Med omsorgstagarnas rättigheter i ryggen erbjuder utbildningen enkla instruktioner och knep för hur man kan arbeta med de inte alltid helt lätta frågorna om sexualitet och relationer. Tanken är inte att medarbetarna ska bli experter på sex och samlevnad, men att de ska kunna lyssna, ta emot frågor och veta vad de ska göra med informationen, till exempel hänvisa vidare till läkare eller andra experter.

˗ Syftet är att öka medarbetarnas trygghet i att arbeta med de här frågorna. Allt för att kunna ge våra omsorgstagare det stöd de har rätt till, förklarar Lisa Danielsson-Hindström.

Viktig signal

– Det är viktigt att prata om de här frågorna eftersom sex och sexualitet är ett livslångt behov. Men vi behöver också ha en hög medvetenhet om utmaningar som är kopplade till Nytidas olika målgrupper och detta tema. Exempelvis att många personer med funktionsnedsättning upplever att funktionsnedsättning påverkar ens sexualitet negativt. Ökad sårbarhet att bli utsatt för något mot ens vilja är också vanligt för många av Nytidas målgrupper. Därför behöver vi ge stöd utifrån ett gott bemötande så att våra omsorgstagare kan ta välgrundade beslut om sin sexuella hälsa, säger Lisa Danielsson-Hindström.

Det finns många fördomar om personer med funktionsnedsättning och sexualitet. Exempelvis att det är något som de inte bör syssla med, att de inte är intresserade eller inte kan ägna sig åt av olika skäl. Men stöd kring reproduktiv hälsa och möjlighet till ett gott och fungerande sexliv är grundläggande rättigheter som alla människor har, funktionsnedsättning eller ej. Egentligen en självklarhet, men även om samhällets syn förändrats finns det en bit kvar att gå. I grunden handlar det inte bara om rättigheter, utan även om förhållningssätt och respekt för individen.

Respekt och normkritik

Ett bemötande präglat av respekt och normkritik är grundläggande för Nytida och går som en röd tråd genom utbildningen kring sexualitet och relationer. Lisa Danielsson-Hindström ger några praktiska exempel:

˗ Vi kan till exempel fråga en ny person som kommer till oss vilket pronomen personen använder. Vanliga pronomen är hon, hen, han eller den. Vi väljer ordet partner i stället för flick- eller pojkvän. Den som vill vara ostörd när partnern är på besök ska naturligtvis få det. Det är enkla och självklara sätt att visa respekt och lyhördhet för varje enskild individ.

utbildning

Lyssna