Nyheter

Nytidas HVB i Teckomatorp erbjuder plats inom 3 timmar

Suat Sinani Teckomatorp HVB

I skånska Teckomatorp har Nytida öppnat ett nytt HVB-hem som med tre timmars varsel kan ta emot aktutplaceringar av pojkar. Det går att ringa dygnet runt och man tar emot från hela landet.

En akutplacering kan behövas av olika skäl berättar Annica Tollebäck som är placeringssamordnare på Nytida och ger exempel:

– Det kan handla om att den unge måste flyttas ut akut från ett HVB-hem på grund av olika omständigheter. Det kan också vara en ungdom som blir omedelbart omhändertagen med stöd av LVU (Lagen om vård av unga) och socialtjänsten är då i akut behov av en plats.

Då kan ungdomen komma till Teckomatorp HVB där han kan stanna allt ifrån ett par dagar upp till åtta veckor. Här inventeras den unges behov och förmågor för att hitta en fortsatt bra långvarigare placering om det behövs.

– En av Nytidas styrkor är att vi kan erbjuda hela vårdkedjan exempelvis HVB-hem, stödboende, öppenvård och det innebär att vi kan erbjuda den unge adekvat behovsbaserad vård och stöd. En annan styrka är att vi också har kompletterande kompetens inom Nytida som vi kan koppla på vid behov, säger Annica Tollebäck.

Teckomatorp HVB ligger i en vacker miljö med en lummig trädgård, lugnt och lite avskilt. Det är nära till Malmö, Lund och Helsingborg. Här har tidigare varit vandrarhem och målet har varit att skapa en hemlik miljö.

– Vi har frågat oss själva om vi skulle vilja bo här och svaret är absolut ja, säger Suat Sinani som är verksamhetschef.

Han tillägger att alla sovrummen är identiska så att ungdomarna ska känna sig lika behandlade och ingen ska tycka att någon annan har fått ett bättre rum.

Rekryteringen av medarbetare har varit viktig. På Teckomatorp HVB jobbar både män och kvinnor. Alla har tidigare erfarenhet av att arbeta i den här typen av verksamhet och kan på ett respektfullt och lågaffektivt sätt bemöta när en ungdom är i affekt. Medarbetarna har olika utbildningsbakgrunder som kompletterar varandra bra: undersköterska, beteendevetare och socialpedagog. Till verksamheten finns också en sjuksköterska knuten.

Varje person är unik och ska mötas med respekt

Även om det är en relativt kort tid som ungdomarna bor på Teckomatorp HVB är det viktigt att den tiden är meningsfull och att de kan lära sig olika strategier för att kunna hantera framtida svårigheter.

– Vi jobbar utifrån Nytidas vision och värderingar med målet att varje person som kommer hit är unik och ska mötas med respekt utifrån sina behov, säger Suat Sinani.

Rent konkret handlar det om att ge hjälp till självhjälp. Man arbetar förebyggande, lågaffektvit och utifrån tillämpad beteendeanalys för att minimera eller undvika utåtagerande beteenden och utbrott.

– Vi ser till att ungdomarna har en meningsfull vardag och anpassar sysselsättningen utifrån deras egna förmågor. Det kan exempelvis vara hemundervisning av skolarbete eller olika fritidsaktiviteter. I vårt aktivitetshus erbjuder vi en olika aktiviteter som exempelvis att studera, spela spel, pingis, träna boxning och måla. Många gånger kan man få till ett givande samtal med en ungdom genom att göra något tillsammans. Vi har en fin trädgård, med en basketplan och nära till minigolf och bad. Fysisk aktivitet är bra för måendet och hjälper ungdomarna som har svårigheter att hantera sina känslor, berättar Suat.

Strukturera vardagen

Ungdomarna ska också lära sig strukturera vardagen. Det kan handla om att lära sig goda matvanor och äta på regelbundna tider, att gå och lägga sig i tid för att få en fungerande dygnsrytm och att klara av enkla sysslor som att laga mat, handla och städa. Här skapas en tydlig struktur, med till exempel individanpassade scheman, som ger förutsägbarhet för ungdomarna.

– Vi bryter ner de mål som finns i genomförandeplanen till små, konkreta och mätbara mål. Detta gör vi tillsammans med ungdomen för att på så sätt följa upp behandlingen under tiden han är här. När ungdomen flyttar får han en tydlig feedback på vilka positiva förändringar han har lyckats med och även små förändringar är viktiga och räknas, avslutar Suat.

Frågor, placeringar och mer information

Läs mer om Teckomatorp HVB 

[woothemes_our_team per_row=”2″ id=”5858″ /]

Allrum Teckomatorp HVB