Nyheter

Nytidas Hållbarhetsforum utvecklar verksamheternas klimatarbete

måltid tillsammans

Nytida har en uttalad strategi om att leverera framtidssäkrad omsorg. I arbetet ingår bland annat att arbeta med hållbara lösningar, där en viktig del handlar om att få verksamheternas arbete så klimatsmart som möjligt.

Hösten 2022 startades Nytidas Hållbarhetsforum, som består av engagerade medarbetare från flera olika verksamheter. De samlas och diskuterar hållbarhetsfrågor för att kunna ta fram verksamhetsnära lösningar för hela Nytida och för att kunna dela goda exempel med varandra. Jens Sedin, verksamhetschef för de särskilda boendena Lotsen och Villa Cullberg, är en av deltagarna i forumet.

– För mig är det en möjlighet att hitta andra som har ett intresse kring hållbarhet. Vi delar erfarenheter om hur vi kan tänka och arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv i våra olika verksamheter och det ger mycket inspiration, säger Jens.

Vad diskuterar ni på mötena, kan du ge något exempel?

– Vi pratar om olika teman kring hållbarhet och delar goda exempel som kan användas i verksamheterna. För att nämna ett konkret exempel så kan jag tipsa om att täta gamla fönster som drar med gummilister, det är både effektivt och billigt. Ett annat tips är att byta ut munstycken på kranar till snålspolande vattenkranar. Nu under våren tog vi fram en lista med tips till alla verksamheter inom Nytida över enkla saker att göra för att minska verksamheternas klimatpåverkan, där fanns båda dessa exempel med.

Vad har det gett dig och verksamheterna där du arbetar att delta i forumet?

– Jag inspireras och får flera konkreta exempel på att det inte behöver vara så svårt med hållbarhetsarbete. Om vi alla gör lite så ger det ett stort avtryck i det stora perspektivet. Till hösten kommer vi även att diskutera social hållbarhet, det ska bli väldigt spännande, berättar Jens.

Utöver Hållbarhetsforumet arbetar Nytida med hållbarhet, klimat och miljö på flera olika sätt. Verksamheterna deltar till exempel i matsvinnsmätningar två gånger per år och nu under våren har man tagit fram klimatsmarta menyer som är särskilt anpassade efter Nytidas målgrupper.

Klimatsmarta menyer anpassade efter målgruppen är ett sätt som Nytida arbetar med hållbarhet i verksamheterna.
Lyssna