Nyheter

Nytida växer när Ambea förvärvar Aleris Omsorg

fyra personer sitter och spelar sällskapsspelet alfapet

Nytida är en del i Ambea, som den 16 oktober tecknat avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Förvärvet gäller under förutsättning att konkurrensmyndigheterna i respektive land godkänner affären.

Förvärvet kommer, om det går igenom konkurrensprövningen, att innebära fördelar och utvecklingsmöjligheter för både omsorgstagare, medarbetare, kommuner och för samhället i stort, menar Ambeas VD Fredrik Gren.

”Genom förvärvet skapar vi det största omsorgsbolaget i Norden, med ledande positioner i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans blir vi en värdegrundstyrd och kvalitetsledande aktör med målsättningen att leverera den bästa livskvaliteten för varje enskild omsorgstagare”, säger han.

”För medarbetarna i Ambea och Aleris Omsorg innebär förvärvet stöd från en stark medarbetarorganisation som skapar förutsättningar för våra anställda att lära, utvecklas och växa. För kommuner utgör vi en trygg och långsiktig samhällsaktör som genom att möta välfärdutmaningen stöttar såväl den enskilda kommunen som vårt gemensamma samhällsbygge”, fortsätter Fredrik Gren.

”Affären betyder, om den går igenom, att Nytida får tillskott av 19 boendeenheter, ca 110 familjehem samt öppenvårdsenheter för barn och unga på 9 orter. Det är väldigt roligt och vi ser fram emot att lära av varandra och utveckla stöd och omsorg för vuxna, barn och unga i Sverige tillsammans”, säger Nytidas affärsområdeschef Magnus Åkerhielm.

”Det planerade förvärvet innebär inga förändringar för omsorgstagare i Nytida och Aleris Omsorg. Arbetet fortsätter som vanligt, med samma medarbetare och omsorgstagarna får samma stöd och omsorg som de är vana vid”, försäkrar Magnus Åkerhielm.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Gren, VD och koncernchef Ambea

Daniel Warnholtz, CFO Ambea

Jacob Persson, IR-chef Ambea

Telefon: 010 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Lyssna