Från den 1 februari är sex verksamheter från LSS Omsorgen en del av Nytida.

Verksamheterna finns inom LSS-boende och daglig verksamhet för personer med autismspektrumtillstånd och ligger i Tanumshede och Mälardalsregionen. Vi välkomnar alla nya medarbetare och omsorgstagare till Nytida.