Nyheter

Nytida tillverkar skyddsvisir

Många av Nytidas verksamheter hjälper just nu till med att tillverka skyddsvisir till vården och omsorgen. I dessa speciella tider håller vi ihop och hjälps åt.