Nyheter

Nytida Provita – behandlingshem med många vägar in

Två personer promenerar och ler mot varandra

På Nytidas behandlingshem Provita i Malmö får personer över 18 år som utvecklat ett beroende av alkohol, narkotika eller spel hjälp att ta sig ur missbruket. Vägarna in är många – både socialtjänstens handläggare, kriminalvården, arbetsgivare och enskilda personer är välkomna att söka hjälp hos Provita.

Provita startade 1987 och behandlingsmetoden utgår från 12-stegsmetoden enligt Minnesotamodellen.

˗ Det finns också inslag av KBT och vi har särskilda sorge-, kriminalitets- och självrespektsprogram, berättar Kim Persson, som är behandlingsansvarig på Provita.

Primär- och långtidsbehandling

Alla som kommer till Provita går igenom en 5-veckors primärbehandling, då man antingen bor här på internat eller går på dagbehandling måndag-fredag.

˗ Vi har också längre behandlingar, upp till 12 månader, som är mycket mer djupgående. Då pratar vi om bland annat rädsla och sorg på ett djupare plan. Vi arbetar mycket med gruppterapi, då det visat sig fungera mycket effektivt på personer som utvecklat ett beroende. Vi har också enskilda samtal samt arbetsuppgifter kopplade till gruppterapin, som redovisas där. Det leder till hög igenkänning, som gör att man gärna vill prata om det som man känner igen. Människan fingerar ju så, säger Kim Persson.

Niklas Joelsson är samordnare på Provita och stöttar verksamhetschefen i olika administrativa uppgifter inklusive kontakter med myndigheter och uppdragsgivare. Ibland går han också in och stöttar i behandlingsarbetet.

Många sätt att få kontakt

˗ Socialtjänst och kriminalvård är våra vanligaste uppdragsgivare, men även arbetsgivare som har medarbetare som utvecklat beroende eller visar tecken på det, är välkomna att ta kontakt, antingen direkt med oss eller med Nytidas placeringssamordnare Ulf Högberg. Vi arbetar tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren för att ge det stöd och den behandling som behövs. Region Skåne är exempel på en stor arbetsgivare som använder våra tjänster, berättar Niklas Joelsson.

Oroliga anhöriga tar också ibland kontakt med Provita.

˗ För varje person som utvecklat beroende, finns minst tre-fyra närstående som också påverkas. Då kan man snabbt räkna ut att det är väldigt många som blir lidande. Det går också att söka hjälp hos oss som enskild person, säger Kim Persson, som ofta får ta emot samtal där han ger råd och stöd till både anhöriga och enskilda som söker hjälp.

Kims och Niklas tips till personer som utvecklat ett beroende av alkohol, narkotika eller spel

 • Vänta inte med att söka hjälp!
 • Bit huvudet av skammen och vänd dig till exempelvis socialtjänsten eller arbetsgivaren – det finns många vägar in till behandling
 • Du är inte ensam, även om det känns så
 • Du är inte en dålig eller svag människa – med rätt stöd kan du bli fri från ditt beroende

Tips till arbetsgivare som ser eller misstänker att en medarbetare har utvecklat ett beroende

 • Lyssna på magkänslan
 • Ta hjälp av HR och företagshälsovården
 • Var aldrig rädd att ta hjälp utifrån
 • Var inte rädd för att ställa de svåra frågorna till din medarbetare
 • Visa respekt och omtanke, så kommer du allra längst
 • Stå på dig och var bestämd
 • Dokumentera, det är A och O

Läs mer om Provita Behandlingshem och Provita Rehab

Lyssna