Nyheter

Nytida och Solhagagruppen har gått samman

En sjö i solnedgång, det går plankor fram till sjön.

Nytida och Solhagagruppen blir tillsammans en kvalitetsmässigt stark aktör inom stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Bolagen går samman under Nytidas varumärke och får en unik kompetens och bredd som gagnar utvecklingen av stödet inom funktionsnedsättning i Sverige. Vi får möjlighet att öka takten i vårt utvecklingsarbete och därigenom erbjuda kvalitativ omsorg för fler människor

Nytida och Solhagagruppen har tillsammans ca 400 verksamheter över hela Sverige och cirka 7000 medarbetare. Tillsammans med Vardaga (äldreomsorg) och Rent-A-Nurse & Rent-A-Doctor (hälso- och sjukvårdsbemanning) ingår Nytida i Ambea.

Tills det finns en gemensam hemsida kommer respektive enheter att finnas på Nytida och Solhagagruppen.

Lyssna