Nyheter

Nytida i Ingelstad har en omsorg i toppklass!

Nytidas tre gruppbostäder i Ingelstad utanför Växjö har tilldelats utmärkelsen Omsorg i toppklass. Grattis!

Nytida tog över entreprenaddriften av de tre enheterna Kavallerivägen, Rytterivägen och Nyborgsvägen så sent som i oktober i fjol.

─ Så det är medarbetarna som ska ha äran, de har gjort ett fantastiskt arbete under hela 2016 för att uppnå det goda resultatet, säger verksamhetschef Cecilia Rosengren.

För att stimulera omsorgsverksamheter i Växjö kommun till fortsatt utveckling har omsorgsförvaltningen inrättat utnämningen “Omsorg i toppklass”. De enheter som uppfyller kriterierna får utnämningen som ett kvitto på att de håller god kvalitet.

Omsorg i toppklass innebär att enheten har goda resultat i kommunens brukarundersökningar, ett högt hållbart medarbetarengagemang (HME) och en ekonomi i balans. Som en del i sin ansökan får enheterna även genomföra en egenkontroll av sina processer och rutiner för att säkerställa en god kvalitet i arbetssätten.

Nytidas enheter fick motta priset vid ett seminarium som anordnats av kommunen, som också bjöd på tårta på APT senare. Nytida hyllade medarbetarna med blommor.

Utnämningen Omsorg i toppklass omfattar både kommunal och privat verksamhet och sker kontinuerligt. I fjol fick tre andra av Nytidas verksamheter och Vardaga Evelid i Växjö motta utmärkelsen.