På Nytida finns ett antal dagliga verksamheter med fokus på att stötta personer som vill gå från en plats på daglig verksamhet till praktik och en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Fördelarna med att ha dagliga verksamheter som helt är inriktade på att hjälpa personer som på ett eller annat sätt vill komma ut i arbetslivet är flera, menar Jon Svensson coach på dagliga verksamheten Nytida Spånga jobb.

– Vi får en synergieffekt när vi samlar arbetstagare med samma fokus och de kan peppa varandra. Vi coacher kan också fokusera bättre och ta hjälp av varandra när det gäller att få kontakt med arbetsgivare för att hitta praktikplatser.

Metoden man jobbar efter kallas Supported Employment. Den handlar i korthet om att matcha och stödja en person som på egen hand har svårt att få ett arbete. Nytida har byggt upp denna verksamhet i en jobbtrappa i fem steg.

En god relation avgörande

De flesta av arbetstagarna på Spånga jobb och Nacka jobb har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men Nytida tar också emot personer med förvärvad hjärnskada.

– Den mest avgörande framgångsfaktorn för att vi ska lyckas är att vi skapar en god och långsiktig relation med arbetstagaren. De som kommer hit har ofta med sig en del i bagaget. De är inte vana att lyckas, skolgången kan ha varit jobbig och man har testat att få jobb via arbetsförmedlingen. Vi behöver tycka om och tro på arbetstagaren och stötta hen att upp bygga upp självförtroendet, säger Jon.

Viktigt att förstå sociala koder

Det är viktigt för den som vill göra praktik och på sikt få ett jobb att förstå vad som händer under en dag på jobbet, vilka initiativ man förväntas ta och hur man ska bete sig mot kollegor och andra som kommer till arbetsplatsen. Ofta är de sociala koderna en utmaning för personer med till exempel en autismdiagnos. Det kan vara svårt att behålla ett jobb eller en praktik även om man är duktig på att utföra uppgifterna om man inte kan umgås med kollegorna.

– Jag brukar säga att man inte behöver vara bäst på arbetet, men viktigast är att vara trevlig mot kollegorna, säger Jon.

Tiden är en viktig faktor

Att gå från en plats i daglig verksamhet och vidare ut på den öppna arbetsmarknaden är en process som tar tid. Praktik är en viktig del på vägen till anställning och en person kan behöva prova flera praktikplatser för att hitta rätt.

­– Det finns olika skäl till att praktiken inte fungerar, man trivs inte eller får inte chans att fortsätta mot anställning. Då tar vi ett steg tillbaka för att hitta en ny praktikplats, säger Jon.

Ökad förståelse från arbetsgivare

För att kunna erbjuda praktik och anställning måste det finnas intresserade arbetsgivare. Nytidas arbetssätt handlar om att först ta reda vilka förutsättningar arbetstagaren har och vad hen vill arbeta med. Utifrån det söker man sedan arbetsgivare. Målsättningen är att ha en arbetsgivarkontakt inom en månad.

– Under de åtta år som jag har jobbat med Supported Employement har förståelsen och viljan att medverka ökat. Det finns en större acceptans för att möta målgruppen. Många ser det som en möjlighet att hjälpa till. Men det ska också ge arbetsgivaren något, personen som kommer ska bidra till verksamheten, säger Jon.

Vinsten för arbetsgivarna är de får in en person som kan bidra som de kan testa i lugn och ro och som ofta är lojal och vill stanna kvar. Inledningsvis får arbetsgivaren mycket stöd från Nytida och sedan minst en gång i månaden.

– Vi är tydliga redan i början att personen vill ha en anställning och arbetsgivaren får vara tydlig med om det finns en framtida möjlighet för det, säger Jon.

När det är dags för en anställning kan Nytidas coacher vara med och ta kontakt med de myndigheter som är involverade för att underlätta processen.

– Det absolut roligaste är att få göra skillnad och vara med på en persons resa att bli självständig och få ett jobb och tjäna sina egna pengar, avslutar Jon.

Detta är Nytidas jobbtrappa i korthet 

Steg 1. Överenskommelse

Personen ska bli aktivt jobbsökande. Tillsammans skapar vi en gemensam målbild och tar reda på vad personen vill jobba med.

Steg 2. Yrkesprofil

I detta steg handlar det om att matcha arbetstagarens förmåga mot arbetsmarknaden. Vi skriver CV och personliga brev.

Steg 3. Söka jobb och praktik

I steg 3 handlar det om förberedelser och genomförande av praktik och att söka jobb. Vi söker praktikplats och gör studiebesök för att förstå hur arbetsplatsen fungerar.

Steg 4. Jobb och praktik

Detta steg syftar till att säkra en gemensam bild av praktiken, målet och stödbehovet för arbetstagaren och arbetsgivaren. Vi skapar delmål och en plan för uppföljningar.

Steg 5. Stöd vid anställning

Steg 5 handlar om att få och behålla en anställning. Vi tydliggör det fortsatt stödbehovet för arbetstagaren och arbetsgivaren och identifierar vilka aktörer som behöver vara involverade.

 

Här finns Nytidas dagliga verksamheter med jobbinriktning

Daglig Verksamhet
Da Capo
LSS-verksamheten Da Capo bedriver daglig verksamhet som vänder sig till dig med lindrig till ...
Farsta, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Haninge Nord
Haninge Nord omfattas av LSS och erbjuder en individuellt anpassad och utvecklande daglig ...
Handen, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Nacka Jobb
Verksamheten på Nacka Jobb är individuellt utformad och vänder sig till dig som har som mål ...
Nacka, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Nacka Syd
Verksamheten är individuellt utformad och vänder sig till dig med neuropsykiatrisk ...
Nacka, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Primo
Primo dagliga verksamhet vänder sig till dig med lindrig till måttlig ...
Saltsjöbaden, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Skärholmen
Verksamheten är individuellt utformad och vänder sig till dig med neuropsykiatrisk ...
Skärholmen, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Spånga Jobb
Verksamheten är individuellt utformad och vänder sig till dig som har som mål att komma ut i ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Daglig Verksamhet
Spånga Syd
Spånga syd erbjuder en meningsfull och utvecklande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Hittade inget