Nyheter

Nytida förvärvar Resursteamet

Blommande lupiner mot röd husfasad

Nytida har förvärvat Resursteamet, en Stockholmsbaserad LSS-aktör inom daglig verksamhet för personer med förvärvad eller medfödd kognitiv funktionsnedsättning.

Resursteamet grundades 1997 och har 25 dagliga verksamheter, tre logopedmottagningar och en rehabverksamhet för barn. Verksamheten har ca 750 omsorgstagare och ca 320 medarbetare. Tillsammans kan Nytida och Resursteamet skapa ett mycket bra erbjudande till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.

”Nytida är ledande inom LSS-boende och Resursteamet inom daglig verksamhet vilket ger oss möjlighet att kombinera och skräddarsy utifrån individens behov och dessutom lära av varandra. Resursteamets spetskompetens inom personkrets 2 (förvärvad hjärnskada) skapar även möjligheter för Nytida att utveckla vårt erbjudande mot målgruppen”, säger Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark.

”Att vi valde just Nytida beror på att de har en tydlig plan för hur de vill ta tillvara Resursteamets verksamhet och kompetens. Nytida kompletterar Resursteamet med andra delar inom funktionsnedsättning och har en värdegrund som överensstämmer med vår. Vi har skapat en förtroendefull relation med Ambeas och Nytidas ledning och ser fram emot att tillsammans med Nytida fortsätta Resursteamets utveckling”, säger Annika Meinhardt, VD och grundare av Resursteamet.

Lyssna