Nyheter

Nytida förvärvar Blichers Friskola i Skåne

exteriör Blicher friskola

Nytida har förvärvat Blichergruppen AB som ligger i Teckomatorp, Skåne. Blichergruppen består av Blichers Friskola och ett HVB-hem där eleverna bor i veckorna.

Skolan och HVB-hemmet grundades 2004 av Birgitte Ek, som fortfarande driver verksamheten.

Vi är mycket glada över att nu kunna knyta Blicher Friskola till oss och ser detta som ett bra komplement till den verksamhet Nytida bedriver i södra Sverige, säger Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark.

Blichers friskola erbjuder en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetens viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande. Detta är en grundförutsättning för att ge eleverna och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter. Syftet är att ge eleverna en möjlighet att få en fullgod grundskoleutbildning.

HVB-hemmet är en integrerad del av verksamheten och eleverna bor där under veckorna och åker hem över helgerna. HVB-hemmet är ett komplement och stöd till skolan.

Eleverna kommer till största delen från Malmö kommun men även från andra kommuner i Skåne. Skolans medarbetare har lång och bred erfarenhet både av skola och av att arbeta med barn och ungdomar med skolproblem och av att arbeta i mångkulturella miljöer.

För ytterligare information, kontakta:

Nytidas affärsområdeschef Patrik Attemark Patrik tel 070-166 56 01

Lyssna