Nyheter

Nytida bygger nya gruppbostäder i Sörmland

porträtt Therese Kuivamäki

I Mariefred och Strängnäs pågår som bäst bygget av två nya gruppbostäder. Inflyttning är beräknad till första kvartalet 2018. De båda boendena kommer att bli nya hem för sammanlagt 12 personer.

I villaområdet på Björklidsvägen i Mariefred byggs ett rött enplanshus, på Ormbunksvägen i utkanten av Strängnäs, där ett nytt bostadsområde växer fram, är huset träfärgat. I övrigt är de båda husen som ska bli Nytidas nya gruppbostäder likadana; med plats för sex lägenheter och ett samlingsrum med kök. Runt huset löper ett trädäck.

porträtt Therese Kuivamäki

Ute är grått och lite råkallt. Utanför huset på Ormbunksvägen är det fortfarande ganska lerigt även om det som ska bli parkeringsplatser har asfalterats. Inomhus ligger plast på golven och byggjobbare arbetar för att färdigställa huset. Men det går redan att se vilket fint boende detta är. I alla lägenheter är köksutrustningen på plats, liksom skjutdörrar in till sovrummet. Skåp och garderober är uppsatta. Lägenheterna som är runt 40-45 kvm är olika när det gäller rummets form och placering av kök och sovrum. Men det är gott om fönster och ett fint ljusinsläpp i samtliga. Varje lägenhet har också en egen uteplats, några vetter mot gatan och andra mot skogen bakom.

kök Orbunksvägen

Inflyttning kommer att ske stegvis så att en eller två personer i taget flyttar in. Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets 1. För att få flytta in krävs ett biståndsbeslut från kommunens handläggare. Varje person får en eller två stödpersoner i personalgruppen.

Roligt att starta nytt

Therese Kuivamäki som är verksamhetschef och ansvarig för båda boendena har bråda dagar att anställa medarbetare till Ormbunksvägen och Björklidsvägen.

– Det är roligt att vara med från början, att få sätta kulturen samt vår vision och våra värderingar. Det ska finnas en glöd hos dem som vill jobba här. Vi vill också ha en mångfald bland våra medarbetare när det gäller ålder kön och etnicitet, som gärna ska motsvara de personer som flyttar in.

Många av dem som söker jobben på Ormbunksvägen och Björklidsvägen tycker att det är roligt att få vara med från början och starta nytt. En del är också nyfikna på att jobba i ett privat företag.

Arbetar i någons hem

För den som ska jobba i ett gruppboende är det viktigt att förstå att man arbetar i någons hem understryker Therese.

– Vi är gäster, vårt uppdrag är att stötta de boende med det som de behöver hjälp med. En del behöver bara lite stöttning, andra behöver mer hjälp och stöd med bilder eller andra kommunikationshjälpmedel. Vi jobbar individuellt utifrån var och ens förutsättningar, önskemål och utvecklingsnivå.

Den enskildes rätt till självbestämmande är central. Så långt man kan ska man själv få bestämma över sitt liv. Däremot kan man behöva stöd, tydlighet och motivation för att få hjälp att förstå vilka konsekvenser ett beslut får.

Therese ger ett exempel om en person vill äta pizza varje dag. Medarbetarnas uppgift blir att förklara att man kanske inte kan äta pizza varje dag för att pizza är dyrt och pengarna inte kommer att räcka hela månaden eller försöka förklara att det inte är bra för kroppen.

– Vi säger inte nej, men kan komma med ett förslag som fungerar, som att äta pizza en dag i veckan. Då kan personen bestämma vilken dag som ska vara pizzadag, säger hon.

Gruppbostaden ger möjlighet till både självständighet och umgänge på egna villkor. Här finns plats för sällskap och aktiveter som görs i grupp för den som önskar men också utrymme för att göra egna aktiviteter och en egen dörr att stänga när man vill vara själv i sitt eget hem.

Förutom gruppboendena i Mariefred och Strängnäs öppnar Nytida också ett nytt gruppboende i Enköping som heter Källgatan.

Björklidsvägen exterör
Lyssna