Nytida Boa HVB – ett annorlunda HVB

I Årsta, två stationer från Stockholms central, har Nytida öppnat Boa HVB. Här tar man emot unga människor i åldern 17 till 25 år med missbruksproblematik för behandling.

Inte bara det centrala läget skiljer Nytida Boa HVB mot traditionella HVB-hem, som ofta finns en bit från storstadsmiljöer. Ungdomarna som kommer till Boa HVB bor i egna lägenheter som är utspridda i området istället för i ett gemensamt boende. Verksamhetschef Daniel Spolander Suarez ser många fördelar med upplägget.

Han menar att det lätt uppstår konflikter i ett traditionellt HVB-hem där flera unga personer med missbruksproblem och andra problem bor tillsammans. Så kallade smittoeffekter är vanliga.

– Om någon person ägnar sig åt självskadebeteende och till exempel skär sig är det lätt att andra också gör det. Om någon får tag i cannabis är risken stor att personen delar med sig eller säljer till de andra. Det slipper vi här, säger Daniel.

Nytida Boa HVB är behandlingen individuell och ungdomarna möts aldrig. Det innebär att var och en kan koncentrera sig på sina egna problem utan att behöva förhålla sig till en grupp. Daniel tycker att även storstadsläget har fördelar, generellt ska ju ungdomen klara av att bo i en stadsmiljö efter avslutad behandling.

Missbruksbehandling

På Boa HVB arbetar man med missbruksbehandling bland annat utifrån CRA-metoden, (Community Reinforcement Approach), en metod rekommenderad av Socialstyrelsen som har visat goda resultat för drogrelaterade problem. CRA bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi där ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Det handlar om att kartlägga missbruket och identifiera vilka situationer man inte kan hantera utan droger, men också om de situationer där det fungerar bra och hur man kan förstärka dessa, till exempel att man kanske ska undvika vissa kompisar till förmån för andra. I metoden ingår även att stötta föräldrarna. Motiverande samtal och återfallsprevention används också på Boa HVB.

Alla medarbetare är delaktiga i behandlingen men det övergripande ansvaret har en person som är utbildad alkohol- och drogterapeut. Daniel själv är utbildad psykolog, med erfarenhet från bland annat habilitering och BUP, han menar att hans bakgrund ger honom ett bra helhetsperspektiv och god kännedom om bakgrunden till missbruket.

Missbruk kommer sällan ensamt

För bakom missbruksproblematiken finns också andra problem såsom neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa som ångest, posttraumatisk stress och självskadebeteende.

– Missbruk kommer sällan ensamt. Missbruk kostar dessutom pengar och leder därför oftast till kriminalitet eller prostitution, säger Daniel.

Det är en stor utmaning är att få en ung missbrukare att bli mottaglig för behandling och motivera hen att sluta sitt drogmissbruk.

– Ungdomar har ännu inte hunnit se de långsiktiga konsekvenserna av sitt missbruk och upplever inte att de har så mycket att förlora, förklarar Daniel.

Motivera och stötta

På Nytida Boa HVB har alla medarbetare en eftergymnasial utbildning. De arbetar med att motivera och stötta ungdomarna att klara av ett dagligt liv, att laga mat och bo själva, att gå i skola eller hitta ett jobb. Man följer med på möten och finns som ett stöd. Dialogen mellan medarbetare är viktig och att återrapportera till varandra efter ett arbetspass. Therese Jensen-Carlén är nyutbildad alkohol- och drogterapeut och berättar att jobbet styrs mycket av ungdomarnas dagsform.

– Det är mycket känslor och man behöver hela tiden vara närvarande, vi är här för ungdomarnas skull. Jag måste kunna lyssna och läsa av dem. Ibland handlar det bara om att sitta i soffan, finnas där och kanske få någon att må bättre och skratta där och då, säger hon och fortsätter.

– Jag ville jobba med ungdomar som inte mår bra och har inte ångrat mitt yrkesval, jag är med och gör avtryck i en annan människas liv.

Här hittar du Boa HVB och våra andra HVB-boenden för barn och unga
Totalt 19
Barn- och ungdomsboende, Gruppbostad, HVB
ASP Center
LSS-boendet ASP Center vänder sig till dig med ADHD/ADD, Aspergers syndrom och högfungerande ...
Boden, Norrbotten
Detaljer
HVB, Utredning
Björklyckan HVB
Vi tar emot familjer med barn 0-13 år. Vi jobbar både med utredning och behandling. I ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
C4
HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
HVB
Fammarp
HVB Fammarp vänder sig i första hand till ungdomar mellan 13 upp till 16 år. Ungdomarna kan ha ...
Halmstad, Halland
Detaljer
HVB
Fristad HVB
HVB Fristad vänder sig i första hand till ungdomar från 15 år upp till 19 år. Ungdomarna kan ...
Fristad, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Gottröra behandlingshem
Vi på Nytida Gottröra Behandlingshem i Rimbo hjälper barn och unga mellan 15-20 år med ...
Rimbo, Stockholm
Detaljer
HVB, Utredning
Gringelstad utredning
Utredningsenheten Gringelstad tar emot barn och ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. Vi tar även ...
Gringelstad, Skåne
Detaljer
HVB
HVB Bakareboda
HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Billingeby
HVB Billingeby är ett behandlingshem som vänder sig till pojkar och flickor i ålder 13-17 år. ...
Billinge, Skåne
Detaljer
HVB, Sysselsättning
HVB Spjutsbygd
Målgruppen är pojkar och flickor 13-18 år med psykosocial problematik, kriminalitet och ...
Rödeby, Blekinge
Detaljer
HVB
HVB Strömmen
HVB Strömmen vänder sig till pojkar mellan 16-20 år. Ungdomarna kan ha en psykosocial ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
HVB
HVB Villa ED
Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begått ...
Edsbruk, Kalmar
Detaljer
HVB, Utredning
Kängurun Familjebehandlingshem
Just nu har vi lediga platser. Känguruns mål är att främja varje barns behov av en god ...
Skara, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Munkedal HVB
Munkedal HVB är ett boende med fem platser som riktar sig till ungdomar i åldrarna 15 till 20 år ...
Munkedal, Västra Götaland
Detaljer
HVB
Möllagården
HVB Möllagården Axet vänder sig till ungdomar från 13 år upp till 18 år. Ungdomarna kan ha en ...
Hörby, Skåne
Detaljer
HVB, Stödboende
Nytida Boa Mellanvård
Nytida Boa Mellanvård är ett steg mot eget boende där du som ungdom/ung vuxen kan få stöd och ...
Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
HVB
Teckomatorp HVB för Barn och Unga
HVB Teckomatorp vänder sig till unga mellan 15 år och 20 år med social problematik som kan vara ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Behandlingshem, HVB
Trädgården behandlingshem
Nytida Trädgården utanför Göteborg är ett mindre vård- och behandlingshem för ungdomar med i ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler