Nyheter i kvartalsbokslutet för kvalitet

Sedan flera år tillbaka gör Nytida och Vardaga kvartalsvisa kvalitetsbokslut, förutom det mer omfattande bokslutet på helårsbasis. Nu finns kvalitetsbokslutet för första kvartalet 2016 framme med en hel del nyheter.

Bokslutet har fått en ny och mer tilltalande form med större rubriker och bilder, för att bli mer lättläst och tillgängligt. Under första kvartalet har det också hänt en hel del intressant på kvalitetsområdet att berätta om. Bland annat om hur Solhagagruppens intåg betyder ökade möjligheter till kvalitetsutveckling genom exempelvis den nya Akademin.

Projektet Inkontinens 2.0 betyder ett kvalitetsmässigt helhetsgrepp på inkontinensvården i både Nytida och Vardaga. Inom djur i vården tillkommer nya hundar som utbildas, samt det kanske mer oväntade inslaget höns i vården, som förgyller vardagen på äldreboenden.
Utmärkelsen Omsorg i Toppklass har delats ut till både Nytida och Vardaga i Växjö och vårdhunden Othello i Vardaga har utsetts till Hedershund av Svenska Kennelklubben.

Missa inte heller att läsa Annelie Rogstadmoens varma och personliga berättelse om hur hon ser på kvalitet i äldreomsorgen. Hon är gruppchef natt på Vardaga Åsbacka i Molkom, där man också testar spännande ny teknik just nu.

Läs kvartalsbokslutet här: http://www.nytida.se/sv/Om-Nytida/Kvalitet-miljo-och-arbetsmiljo/Kvalitetsbokslut/Kvalitetsbokslut-2016/