Nyheter

Nya gruppboenden i Skåne med fokus på olika behov

onsjövägen tv-rum

Omsorgstagarnas individuella behov står i centrum på Nytidas gruppboenden och naturligtvis också när nya gruppboenden startar. Ett bra exempel är Onsjövägen i Svalöv, som öppnades i januari, och Grepgatan i Helsingborg, som öppnar den 1 oktober 2017.

Läs mer om Onsjövägen 19

Läs mer om Grepgatan 10

Kontakta Platsakuten om du är intresserad av en plats

Verksamhetschef för båda boendena är Sylvester Pagmert.

─ Det är alltid spännande att få starta en ny verksamhet från grunden. Allting är nytt och alla är nya inför det, vilket ger en fantastisk möjlighet att skapa en bra arbetskultur från grunden, säger han.

Hög medarbetarkompetens

De medarbetare som rekryterats har alla både grund- och eftergymnasial utbildning i att arbeta med människor.

─ Vi har lagt stor vikt vid att medarbetarna ska ha rätt erfarenhet, kompetens och inställning. Vi arbetar med att skapa ett gemensamt tänkande kring dem som bor här och det är viktigt att lägga tid på samtal och reflektion kring deras behov, understryker Sylvester Pagmert.

På Onsjövägen arbetar för närvarande åtta fasta medarbetare plus timvikarier. Fler kommer att rekryteras i takt med att de fem platserna fylls. Rekrytering pågår även för Grepgatan och där räknar man med att kunna ge besked före midsommar till dem som får jobb.

Onsjövägen

Lugn och ro eller livlig miljö?

Det finns ett stort behov i hela Sverige av gruppboenden för personer med funktionsnedsättning. Därför har Onsjövägen boende från flera olika orter, från Borlänge till Helsingborg. De bor i egen lägenhet, fullt utrustad med tillgång till personal dygnet runt. Upplägget blir detsamma på Grepgatan, men inriktningen skiljer sig åt.

Onsjövägen är ett lugn och ro-boende med lantligt läge för personer som har behov av lugn och förutsägbarhet och som har svårt med sociala kontakter. Inredningen är speciellt formgiven med så få sociala kontaktytor som möjligt för att minska de boendes stress. Även om miljön är rofylld, är det ändå nära till service och det man kan behöva.

─ Här kan vi ta hand om dem som har ett större behov av omsorg och socialt tydliggörande. Grepgatan däremot byggs i ett nytt bostadsområde i Mariastaden i centrala Helsingborg, i en livligare miljö med närhet till butiker, kollektivtrafik och annan service. Det passar dem som är mer utåtriktade och vill ha mer liv och rörelse i sin vardag, berättar Sylvester Pagmert.

─ Det är en stor fördel att vi fått ta del av ritningarna i förväg för både boendena och kunnat påverka utformningen utifrån de boendes behov.

Friskvård i huset

Grepgatans sex lägenheter byggs i samma våningsplan. I våningen under finns ett Nordic Wellness-gym, vilket underlättar friskvård på nära håll för både boende och medarbetare.

Avslutningsvis vill Sylvester Pagmert än en gång framhålla sina medarbetare och deras kompetens och engagemang för omsorgstagarna.

─ Nytidas vision är ju att göra världen lite bättre, en människa i taget. Det är precis det som vi gör för både omsorgstagare och personal. Vi skapar möjligheter att jobba fokuserat med varje enskild omsorgstagares behov och önskemål, säger han.

Läs mer om Onsjövägen 19

Läs mer om Grepgatan 10

Kontakta Platsakuten om du är intresserad av en plats