Nyheter

Ny naturnära LSS-bostad öppnad i Morgongåva

Ramsjövägen gruppbostad hus

Nytida har öppnat en ny, modern gruppbostad på Ramsjövägen i Morgongåva i Heby kommun, Uppsala län. Här erbjuds 6 platser för vuxna med funktionsnedsättning, som behöver stöd enligt LSS, i första hand personer med högfungerande autism.

Bostaden byggdes 2018 och har tidigare använts som utslussningsbostad. Nu behövs inte byggnaden till det längre och när behoven ändras, kan Nytida tack vare sin storlek återanvända byggnader till nya verksamheter.

Gruppbostaden ligger på Ramsjövägen i Morgongåva, längst ut mot naturen i ett lugnt villaområde. ˗ Det är en enplansvilla, där alla de 6 lägenheterna har utgång mot varsin uteplats. Dessutom finns ett gemensamhetsutrymme med kök och en stor altan. Allt är nytt och fräscht, i köket finns moderna köksmaskiner som underlättar vardagen. I närheten ligger Ramsjö gård, med café och djur, berättar David Toftemyr, gruppchef på Ramsjövägen.

˗ Samtidigt som Ramsjövägen ligger naturnära, är det också nära till service och kommunikationer. Järnvägsstationen och en närbutik finns på gångavstånd, säger Suzan Bohjort, verksamhetschef.

Ramsjövägen gruppbostad hus

En hel del av möblerna och sakerna från den tidigare utslussningsbostaden har gått att återanvända. Lokalerna är inredda enligt Nytidas Hemmakoncept, som är speciellt anpassat till målgruppen. Konceptet bygger på Nytidas långa och breda erfarenhet av att driva gruppbostäder.

˗ Vår inriktning på boendet är personer med högfungerande autism. Medarbetarna har rekryterats utifrån det, med betoning på pedagogisk kompetens i form av utbildning som stödpedagog. Det behövs för att de boende ska kunna utvecklas som människor och förstå mellanmänskliga relationer, säger Suzan.

˗ Ja, det kan bli mycket känslor att reda ut, tillägger David.

Till stöd i arbetet har medarbetarna Nytidas Ramverk för pedagogik, som bygger bland annat på evidensbaserad praktik och lågaffektivt bemötande.

I Heby kommun finns också goda möjligheter till sysselsättning, som praktik eller anpassat arbete, för de som flyttar in på Ramsjövägens gruppbostad. Här ligger stora företag som AdLibris och Apotea och det finns bondgårdar och en 4H-gård som erbjuder studiebesök där man kan träffa djur. Sala är närmaste större ort och dit är det ca 20 minuters väg.

Läs mer om Ramsjövägen

Lyssna