Nyheter

Nu öppnar Kungsgården

Kungsgården i Sandviken

Nu öppnar Nytida Kungsgården, ett nytt boende för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Kungsgården ligger vackert belägget nära Sandviken, den gula enplansvillan är nyrenoverad med plats för 10 personer. Förutom de egna boenderummen finns kök och gemensamma utrymmen samt en stor trädgård.

Just nu pågår den sista finputsningen för att kunna välkomna de första som ska vara boende i Kungsgården, man tar emot både män och kvinnor i åldern 25 till 65 år från hela Sverige, som kommer att bo här från någon eller några veckor upp till ett år.

Peter Boänges är verksamhetschef och har arbetat i många år med målgruppen tycker att det är både spännande och inspirerande att öppna och intresset för att få börja arbeta på Kungsgården har varit stort.

– Vi har haft över 100 sökande och många med lång erfarenhet. Det är väldig roligt, säger Peter Boänges som tillsammans med gruppchef Zanna Lind arbetar för fullt med rekryteringen

En förklaring tror han är att det inte finns så många privata omsorgsföretag i regionen. Kungsgården ligger nära Sandviken men också med närhet till Gävle och Falun. Många är nyfikna på att prova på att arbeta i ett privat värderingsstyrt företag.

Gott bemötande viktigt

Förutom rätt utbildning och erfarenhet är det viktigt att den som jobbar på Kungsgården har en förmåga att se var och en av de boende och kan möta den enskildes behov. Ett gott bemötande till den boende är det viktigaste.

– Vår viktigaste uppgift är att sätta den enskilde i centrum, han eller hon ska känna att vi lyssnar och att det finns tid och att hen är delaktig i sina genomförandeplaner och framtidsmål, säger Peter.

De som kommer för att bo på Kungsgården lider av psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Orsakerna till att de kommer är olika från person till person. En del kommer från en längre sjukhusvistelse och behöver stöd och hjälp att hitta rutiner för att klara den dagliga livsföringen.

– Utmaningen är att vi har relativt kort tid på oss att skapa en god relation till de personer som kommer hit, säger Peter.

Hur dagarna på Kungsgården kommer att se ut styrs av hur det dagliga måendet ser ut. Ibland kan det vara att åka på ärenderesor, stöttning och hjälp med myndighetskontakter, AA (anonyma alkoholister) och NA eller i arbetsträning. Men även resor så som bio och aktiviteter. Många gånger handlar det om att få vila och att motiveras till att ta små steg i taget för att klara vardagen. Små saker som kan vara stora för den enskilde och som successivt kan leda mot ett större mål, menar Peter.

– Jag vill att den som varit här hos oss ska känna att den har blivit sedd och har fått en chans att utvecklas. Vårt mål är också att kunna vara med och hitta ett boende som fungerar permanent till personen efter tiden på Kungsgården, oavsett om det är en egen lägenhet i hemkommunen eller ett annat boenden inom Nytida.

Lyssna