Nyheter

NPF-dagen: Lär dig mer om NPF för ett mer inkluderat samhälle

En vuxen pratar med en ungdom på en skolgård
En vuxen pratar med en ungdom på en skolgård

I samband med NPF-dagen den 15 mars vill Nytida uppmana samhället till att öka kunskapen och medvetenheten om NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vad kan man göra för att stödja och inkludera personer med NPF? Vi lyfter fakta, tips och råd.

Alla känner oftast någon med NPF. I klassen, på arbetsplatsen eller i familjen. Idag beräknas 1 av 10 personer i Sverige ha en NPF-diagnos. Men vad innebär det egentligen för personen i fråga – och för medmänniskor och samhället? Genom att öka kunskapen och utmana fördomarna om NPF kan vi skapa ett mer inkluderat samhälle.

Vad är NPF?

NPF är en förkortning på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är ett samlingsnamn för olika neurologiska tillstånd. Det innebär att hjärnan fungerar och arbetar annorlunda – vilket leder till olika kognitiva svårigheter som kan påverka en persons förmåga att fungera i vardagen och samhället.

Diagnoserna som ingår i NPF är bland annat ADHD, autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom. En del har en specifik diagnos, medan andra har flera överlappande diagnoser.

I praktiken kan personer med NPF ha svårt med impulskontroll, samspel med andra människor, koncentration, minne, motorik och känslomässig reglering. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje person är unik och upplever sina utmaningar och styrkor på olika sätt – och i olika skalor.

Samhällets ansvar

En NPF-diagnos handlar inte bara om individens anpassningar och eventuell medicinering, utan också om samhällets ansvar. Idag finns fortfarande bagatellisering och fördomar om NPF. Vanliga myter är alltifrån att det bara handlar om asocialitet eller bristande disciplin till att det är en “mode-diagnos”. Men sanningen är att NPF är en verklig och komplex diagnos som kan påverka en persons liv på djupet. Att ignorera diagnosen kan leda till att personer med NPF inte får det stöd och den förståelse de behöver för att lyckas i livet.

Nedan listar vi tips och råd för hur du kan bidra till att skapa en mer inkluderande och stöttande miljö för personer med NPF i din omgivning.

Tips och råd till samhället

 • Lär dig mer om NPF
  Genom att öka medvetenheten och förståelsen kring NPF kan vi bättre stödja personer med dessa diagnoser. Kunskap är nyckeln till att bryta ned fördomar. Om du har någon med NPF i din omgivning, eller en anhörig till en person med NPF, kan det vara klokt att visa intresse och lyssna på erfarenheter och behov. Kom ihåg att det är viktigt att komma ihåg att NPF är ett samlingsbegrepp för flera olika diagnoser, och att varje diagnos och människa är unik.

  Här kan du se flera kostnadsfria webinar om NPF

 • Se fördelarna
  Istället för att se personer med NPF som något som ska ”fixas” eller ”hjälpas”, måste vi hjälpas åt att se fördelarna. Många med NPF har fantastiska förmågor som tyvärr inte upptäcks, men som med hjälp av anpassningar kan nå sin fulla potential. Tänk på att koncentrationssvårigheter också kan innebära hyperfokus, att en lättdistraherad person också kan vara kreativ, och att hyperaktivitet också innebär en oslagbar energi.

  Ser vår film om NPF här

 • Inkludera mera
  Försök att skapa en inkluderande miljö där öppenhet och dialog kring NPF är välkommet och uppmuntras. Tänk på tydlig information, tillgängliga kommunikationsmetoder och inkluderande miljöer. Det finns flera hjälpmedel för de klassiska klassrummen i skolan och öppna landskapen på arbetsplatsen: alltifrån skärmar och hörlurar till höj- och sänkbara skrivbord, pilatesbollar eller sittkuddar.
Lyssna