Nyheter

Nationella anhörigdagen 6 oktober: Alla Nytidas medarbetare utbildas i att stötta anhöriga

Två personer promenerar med ryggen mot kameran

I april 2022 antogs Sveriges första anhörigstrategi, som syftar till att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg. Nytidas medarbetare utbildas i anhörigfrågor för att kunna stötta de närstående till omsorgstagarna på ett bra sätt. 

Sveriges nya nationella anhörigstrategi syftar till att stötta närstående till personer som behöver vård eller omsorg. Närstående spelar en viktig roll för Nytidas omsorgstagare och därför är deras välbefinnande och behov viktiga att ta del av och bemöta.

˗ Den nya strategin betonar att ett anhörigperspektiv ska finnas med i all omsorg som ges. De närstående är viktiga för våra omsorgstagare och vi behöver kunna stötta dem i deras roll som anhöriga på bästa sätt, säger Lisa Danielsson Hindström, verksamhetsutvecklare och ansvarig för anhörigfrågor på Nytida.

Kvinna medarbetare vit skjorta och örhängen

Medarbetarutbildning och stödmaterial

˗ För att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap som krävs för att stötta närstående har vi bland annat tagit fram en webbutbildning som lyfter just anhörigperspektivet. Utbildningen är obligatorisk för alla våra medarbetare, berättar Lisa.

Utöver utbildningen finns stöd- och informationsmaterial riktat till medarbetarna, till exempel om vad som är viktigt att tänka på för att bygga upp ett bra samarbete med anhöriga och hur mycket information medarbetare har rätt att ge till en närstående beroende på om det finns ett samtycke från omsorgstagaren eller inte. Nytida arbetar även med anhörigenkäter för att få in de närståendes röster i vissa frågor.

Samverkan med anhöriga för bättre omsorg

Ett väl fungerande samarbete med närstående är även viktigt eftersom det ger förutsättningar för att arbeta med omsorgstagaren på bästa möjliga sätt. Att inkludera anhöriga i omsorgen när samtycke finns kan förbättra stödet till omsorgstagaren. 

˗ De anhörigas kunskap om omsorgstagaren kan hjälpa oss att få en helhetssyn på personen, vilket krävs för att vi ska kunna utveckla och erbjuda det bästa möjliga stödet, avslutar Lisa Danielsson Hindström.

Mer om Nytida och anhöriga

Läs om hur kunskap och daglig verksamhet underlättar för Beth som anhörig

Lyssna