Nytida medverkar tillsammans med vår utbildningsverksamhet Lära som utställare på konferensen Psykisk (O)Hälsa – Samhällets barn & unga.

Konferensen äger rum den 1-2 februari 2017 på 7A Odenplan i Stockholm och fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa.

Nytida och Lära medverkar som utställare och berättar om de tjänster Nytida erbjuder.

 

Läs mer om konferensen här.