Nyheter

MI motiverar unga på Gottröra behandlingshem till beteendeförändringar

Två personer samtalar utomhus

Det är generellt svårt att få människor att ändra på beteenden. Än svårare är det att ändra destruktiva beteenden, som till exempel missbruk och extra svårt är detta när personen är ung. Motiverande samtal (MI) är en väg för att nå fram.

På Gottröra behandlingshem arbetar man med ungdomar som har missbruksproblematik i åldern 15 till 20 år. Ofta finns även kriminalitet, psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser med i bilden. Enhetschef Filiz Summersett menar att de flesta i den åldern ännu inte har upptäckt de negativa konsekvenserna av sitt missbruk.

– Min bild är att det oftast är först när man börjar närma sig 30 år som det blir riktigt jobbigt, då föräldrar och kompisar inte orkar ställa upp längre och man blir ensam. 

Som ung skapar man sig också en identitet och vänkrets där det är coolt att använda droger och vara kriminell.  Det gör det svårt, menar Filiz, eftersom det handlar om så mycket mer än bara upplevelsen som drogen ger. Att sluta innebär att behöva bygga en ny identitet, bryta med sitt umgänge och ibland kanske också med familjen om det finns en missbruksproblematik även där.  

Öppna frågor och skattningsskalor

Filiz Summersett

Motiverande samtal (MI) är en metod där man genom att ställa öppna frågor och använda skattningsskalor försöker hitta det som kan få personen att själv vilja förändras.

–  Det gäller att få till ett samarbete med ungdomarna där de inte bara kan svara ja eller nej. Visar de minsta lilla motivation ger det en möjlighet komma vidare, säger Filiz. 

De allra flesta som kommer till Gottröra behandlingshem vill inte vara där. Så en konkret motivation kan vara att få komma därifrån så fort som möjligt. Då börjar Feliz och hennes kollegor där. Ungdomarna vet som regel att de för att få lämna behandlingshemmet ska gå i skolan eller ha annan sysselsättning, behöver få till en daglig struktur och sluta med droger.

– Då kan vi börja med en öppen fråga som lyder ”hur motiverad är du att börja skolan på en skala från ett till tio”, exemplifierar Filiz.

Utifrån svaret kan de tillsammans med ungdomen jobba vidare med att öka motivationen. Många gånger handlar det om att förändra självbilden och tilltron till sig själv. För den som inte tidigare har klarat skolan kan det bli motiverande när att man faktisk klarar av först att vara där, senare att också få betyg. Andra gånger kan det handla om att försöka förstå de känslor man bär på, varför man till exempel blir så arg och att förstå att ilskan kan bli destruktiv samt att hitta andra vägar framåt.  

– Samarbetet är A och O och grunden i MI.  Att skapa en relation är också väldigt viktigt. Då kan vi få till bra samtal där ungdomen själv får reflektera över varför livet blivit så här och där den unge kan hitta nya mål, säger Filiz.  

Lyssna