Nyheter

MI – en metod som motiverar till förändring på Nytidas behandlingshem

Två personer på en fotbollsplan, en håller i en fotboll

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en av Socialstyrelsen rekommenderad samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag är det en vanlig metod på exempelvis behandlingshem för rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera). Syftet är att främja motivation och beteendeförändring.

Så används MI på Nytidas behandlingshem Gylleby

Mi används på många av Nytidas verksamheter. Ett exempel är behandlingshemmet Gylleby i värmländska Sunne.

– Förändringsarbete är en levande process och det är viktigt att se var personen befinner sig innan man inleder MI. Vi startar med att bygga upp förtroende och skapa trygghet. Förändringsviljan måste finnas där; att personen börjar inse att livsstilen utgör ett hinder för att gå vidare i livet. Då kan man inledningsvis gå försiktigt fram och jobba med hur personen själv vill ha det, säger Gyllebys verksamhetschef Ketil Lundbekk.

Några viktiga principer för MI är:

  • försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
  • inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför
  • stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring

– När förändringsviljan kommer, tar vi tag i den och fångar upp de förändringar personen vill göra i sitt liv. Ofta tror personerna att det inte går, de säger att de inte kan göra vissa saker. Då fokuserar vi istället på vad de kan göra. Vi har en guidande samtalsstil, där motivationen leder fram till förändring. Det är ett samarbete snarare än att vi talar om för klienten vad hen ska göra, förklarar Ketil Lundbekk.

Rätt insats vid rätt nivå

Frågorna som ställs till klienterna i Gyllebys arbete med MI utgår från ledorden Vilja, Kunna och Beredskap:

  • Vilja – Hur viktigt är det att…?
  • Kunna – Klarar du att…?
  • Beredskap – Hur beredd är du just nu att…?

– Det är oerhört viktigt att vara lyhörd för var personen befinner sig i förändringsprocessen, så att vi sätter in rätt insats vid rätt motivationsnivå. Det är en framgångsfaktor inte bara i MI, utan i allt behandlingsarbete, avslutar Ketil Lundbekk.

Lyssna