Nyheter

Mellansjö skola där eleverna får lyckas

I en liten skola med färre elever och vuxna skapas förutsättningar för elever med autism och ADHD att lyckas. Nytida Mellansjö skola i Täby är en sådan skola med totalt 86 elever. Skolan har inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är eftermiddag på Mellansjö skola i Täby kyrkby och eleverna är på väg hem, taxibilarna väntar på parkeringen utanför. Med elever från 15 av Stockholms kommuner kan det bli långa resvägar för en del. Men hit köar elever för att få börja, berättar Henrietta Forslund som är specialpedagog.

Mellansjö skola ligger med naturen utanför dörren och skolan består av många små byggnader där elevernas olika klassrum finns. Småskaligheten är viktig, menar Henrietta. Skolor är i dag generellt stora, med uppemot 1 000 elever, många lärare, stora skolgårdar och klasser. Det blir mycket ljud och intryck. För elever med autism och ADHD är det en miljö som generellt fungerar dåligt.

– Hos oss får man istället vara i ett litet sammanhang, med färre kontaktytor. Det är färre lärare och klasserna består av åtta till elva elever, allt är mindre, säger Henrietta.

I hennes uppgift som specialpedagog ingår bland annat att bedöma om Mellansjö skola är ett bra alternativ för en elev. Många som kommer hit har flera skolmisslyckanden bakom sig och kan ha provat både resurs och enskild undervisning. Ibland har man helt stannat hemma från skolan.

– Men för att eleverna ska trivas och utvecklas är det viktigt att de själva vill komma hit, annars blir det svårt att motivera ett byte. En del behöver prova först eller komma på besök för att se hur det är här och ta en fika, säger Henrietta.

Åldersblandade klasser och individuell undervisning

Klasserna är åldersblandade och anpassas efter elevernas intressen och mognad. Majoriteten av eleverna följer grundskolans kursplan, några läser enligt särskolans plan. Men för varje elev anpassas undervisningen efter de egna förutsättningarna. Eleven får läsa sig i sin egen takt och på sitt eget sätt.

– Alla våra elever går vidare till gymnasiet, en del till praktiska program andra till teoretiska. Det finns många små bra gymnasier i Stockholmsområdet, säger Henrietta.

I de olika skolhusen är klassrummen anpassade efter just den klassens elever. Alla elever har individuella scheman och varje klass har flera klassrum så att den som behöver kan gå undan.

Träslöjd favoritämne

I ett av rummen sitter Soti som är 11 år och elev på skolan sedan två år. Hon trivs bra och träslöjd är favoritämnet.

– Det är bättre än på min gamla skola, man får lära sig mer och det är lättare att skaffa nya vänner här. Det finns också ett elevråd och man kan fixa disco, berättar hon.

I just i träslöjdssalen städar Anna Lena Engström upp efter dagens sista lektion. Hon har ett långtidsvikariat på skolan och har inte tidigare arbetat med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Man får surfa på dagsformen av hur eleverna mår och måste vara prestigelös för att det ska funka. Det finns en ärlighet och rakhet som jag uppskattar och jag har under det här året fått en fin inblick i hur människor funkar, säger hon.

Hon trivs också med arbetslaget och den sköna stämningen som finns på skolan. Det är något som även eleverna uppskattar.

– Eleverna tycker om att pedagogerna är nära och skolans litenhet gör att det också är nära till andra vuxna, som rektor eller kurator om de vill prata om något, säger Henrietta.