Nyheter

Med rätt stöd och tydlig struktur går jobbet bra

Den 2 april är det världsautismdagen. Den som har autism upplever ofta livet annorlunda än andra och har svårigheter bl a med det sociala samspelet och att tolka sin omgivning. Kvisten daglig verksamhet i Vallentuna utanför Stockholm vänder sig till personer med autism och utvecklingsstörning. Här jobbar 7 killar som är mellan 20 och 25 år tillsammans med 7 personal. Stor hänsyn tas till var och ens individuella förmågor och behov.

Vårsolen skiner in genom fönstren i tvåvåningshuset där Kvisten bedriver sin verksamhet. I ett rum sitter Sebastian och Viktor tillsammans med personalen. De rensar och packar delarna till det klassiska ”Lusen-spelet”, spelet där man med tärningsslag ska plocka ihop olika kroppsdelar på lusen. Ett perfekt jobb för den som behöver tydlighet. Lådorna har fack för varje del, t ex ett ben eller ett öga, i facket är det inritat vilken del och hur många som ska ligga där. På bordet finns delarna sorterade i lådor. Tydligt och enkelt för killarna att klara på egen hand.

– Målet är att vi ska erbjuda jobb som är på riktigt för alla våra arbetstagare, säger Robert Östling, verksamhetschef.

Andra arbetsuppgifter är att baka, sy och handla. Men det handlar också om att öva sociala färdigheter och samspel, att klara att vara ute i samhället eller att kunna umgås och ta en fika tillsammans med de andra. Det kan inte alla idag. Något som lokalerna därför är anpassade för, här är gott om plats att umgås, men det finns även egna rum för den som behöver vara ifred och ensam för att utföra sina arbetsuppgifter.

Rocky är en av dem, i hans rum finns två datorer, han älskar att bygga om dem, så gamla datorer tas tacksamt emot på Kvisten.

Hög personaltäthet

Personaltätheten är hög för att behoven här är stora. Som stöd i vardagen används scheman, de ser olika ut för olika personer: bilder, text eller en handskriven lapp. En av killarna har inget schema eftersom det inte alls var ett stöd utan istället stressade honom. Att alltid få sitta på samma plats i arbetsrummet eller i köket och att ha namn på sin plats, att veta vem i personalen som ska vara med under dagen och tydliga veckorutiner är andra saker som ger förutsägbarhet och trygghet.

För personalen som jobbar här handlar det om att ha tålamod och att vara tydlig

– Det är mycket att vänta ut, att ge korta instruktioner och att visa hur man gör istället för säga ”inte”. Tydlighet är a och o, förklarar Anna Innala som har jobbat på Kvisten i tre år.

Det är lite av ett detektivarbete ibland att förstå vad som gör någon arg eller upprörd och precis som för oss andra påverkar dagsformen också. All personal har gått Läras studio tre utbildning och har fått handledning.

– Det har gett oss enkla och bra tips i vardagen, sådant som är lätt att man inte själv ser, säger Anna.

Och med tålamod och tydlighet kan alla utvecklas och lära sig nya saker. Anna berättar om en av killarna som skrek när han kom ut i köket, efter ett tag förstod de att han skrek när det var soppa som han inte tyckte om. I dag kan han istället säga: ”Jag tycker inte om soppa.”

Lyssna