Vi kan med glädje meddela att vi kommit med i Skånes Kommunförbunds upphandling i Skåne, Kronoberg och Halland för öppenvård med Nytida Provita och Nytida Malmö & Kristianstad Öppenvård (tidigare Målet). Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med både nuvarande och nya uppdragsgivare!

Nytidas öppenvård har olika inriktningar utifrån behov men vi har även möjlighet att skräddarsy insatser som kombinerar olika typer av öppenvård och även i kombination med våra boendeformer, både för unga och vuxna.

Nytida Malmö & Kristianstad Öppenvård

Vår öppenvård arbetar med ungdomar och vuxna som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld, kriminalitet, men även andra orsaker. Gemensamt för dessa människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand och vi är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Vi har ett brett kontaktnät med allt från praktikplatser, fritidsaktiviteter till olika externa samarbetspartners utifrån behov.

Vi utgår från grundtanken att alla kan lyckas och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje klient chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Gemensamt undersöker vi vilka förändringsbehov som finns beträffande exempelvis: kriminalitet, missbruk, psykisk hälsa, fysisk hälsa, relationer, fritid och ekonomi. Vi strävar efter ett nära samarbete med uppdragsgivare.

Det är vår fasta övertygelse att det inte är kontrollfunktionen som gör att en människa väljer alternativa beteenden. Vår erfarenhet säger att det är relationen som skapar grund till motivation och förändring. Varje klient tilldelas 2 coacher som tillsammans driver arbetet mot de uppsatta målen i vårdplan och en genomförandeplan. Coacherna arbetar behovsanpassad arbetstid utifrån klienternas behov och vi finns tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan.

Alla insatser är helt och hållet individanpassade och sker enskilt mellan klienten och våra coacher.

Vi har fasta lokaler i både Malmö, Lund och Kristianstad, men främst bedriver vi arbetet i klientens närmiljö, det kan vara i hemmet, i ett HVB, genom olika aktiviteter eller i våra lokaler. Nytida har många olika verksamheter med varierande inriktningar och vi kan med fördel kombinera våra insatser med till exempel stödboende, träningslägenhet, behandlingshem, etc.

Nytida Provita

Vår filosofi är att ett beroende aldrig mäts i centiliter eller gram. Det definieras i stället av konsekvenserna av en persons beroende.

Vår behandlingsmodell grundar sig på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram, med inslag av KBT (kognitiv beteendeterapi). Vi har även kompetens för MI (motiverande samtal).

Vi börjar med att bedöma personens motivation, hur svårt beroendet är, dennes sociala nätverk och risken för återfall. Därefter rekommenderar vi antingen öppenvård eller internatbehandling. Vi gör en behandlingsplan som kan innehålla bland annat enskilda samtal, gruppterapi och tillitsövningar. Regelbundna besök på AA- respektive NA-möten ingår också.

I Provitas behandling ingår en anhörigvecka gemensamt för anhörig och klient. Efterbehandling ingår i behandlingen och sker en kväll i veckan under ett års tid, för såväl klienter som anhöriga På Provita fungerar vi också som konsulter och utbildar arbetsgivare som behöver stöd i beroendefrågor.

Provita Kärleksgatan

Vi är till för personer 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och samtidigt bor kvar hemma. Vi erbjuder:

  • En trygg miljö där förändring är i fokus
  • Ett behandlingsinnehåll som motsvarar att vara på behandlingshem
  • Hjälp, stöd och vägledning för att få vardagen att fungera utan droger
  • Regelbunden provtagning

Behandlingsfaser

HAP (haschavvänjningsprogram): För den som behöver stöd att bli drogfri från cannabis erbjuder vi enskilda stödsamtal tre gånger i veckan.

Strukturerad behandling

Daglig behandling måndag-fredag 9:00-16:30 i tre månader. Personen måste vara drogfri i den här fasen. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal (max 6 personer/grupp) och jobbar med olika teman som beroende, återfallssignaler, känslor, kriminalitet, relationer,   identitet och värderingar. Anhöriga bjuds in en gång i månaden för att delta i behandlingen. Som drogfri är det viktigt att hitta nya intressen och meningsfulla sammanhang, varje vecka gör vi en aktivitet utanför behandlingen med detta i fokus.

Utsluss

Utslussfasen kommer efter den strukturerade behandlingen. Här kan man kombinera behandlingen med arbete, praktik eller annan sysselsättning. Om man saknar sysselsättning kan vi hjälpa till med det.

Efterbehandling

Personen har fortsatt stöd en gång i veckan under första året som drogfri.

För att kunna möta varje person så arbetar vi med två behandlingsmetoder som kompletterar varandra; ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och 12 stegsbehandling.

Här finns mer information om verksamheterna

Öppenvård
Öppenvård Malmö
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Lund, Skåne
Detaljer
Öppenvård
Öppenvård Kristianstad
Nu byter vi namn! Tidigare kanske du känner igen oss som Målet men sedan mars 2020 har vi bytt ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
Behandlingshem, Öppenvård
Provita
Vår filosofi är att ett beroende aldrig mäts i centiliter eller gram. Det definieras i stället ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Öppenvård
Provita Kärleksgatan
Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Hittade inget