I en attitydundersökning som genomförts på uppdrag av Nytidas utbildningsorganisation Lära och Min Stora Dag svarar cirka fyra av tio att de tror att skolresultaten och skolmiljön påverkas negativt för klasskamrater som inte har ADHD av att gå tillsammans med barn med denna diagnos.

Erik Rundcrantz
Erik Rundcrantz är rektor på Mellansjö skola i Täby som vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Erik Rundcrantz är rektor på Mellansjö skola i Täby som vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han menar att när det blir stökigt i klassrummet beror det på att skolan inte klarar att möta de enskilda elevernas behov.

– Det finns många skolor som är duktiga, men det finns också skolor som jobbar utifrån en pedagogik som innebär att alla är lika. De har svårt att hantera att det finns en mångfald av elever som har olika behov, säger Erik Rundcrantz.

Risken med en sådan pedagogik är att det skapas en klassrumssituation där vissa elever har svårt att anpassa sig. Något som kan skapa stress, frustration och också ilska och problemskapande beteenden. Skolsituationen blir då jobbig för alla elever. Utmaningen är att istället skapa en miljö som fungerar för alla.

– Man måste gå utanför mittfållan. Alla elever klarar kanske inte att börja med att sitta stilla på en morgonsamling och lyssna på sin lärare. Det kan vara för kravfyllt. För dem kanske det är bättre att börja med att leka ute på gården eller gå till gymmet.

Råd till föräldrar

Till den som är förälder till ett barn med till exempel ADHD och upplever att skolan inte fungerar har Erik ett antal råd. För att hitta den styrka som ofta behövs i dialogen med skolan tipsar han om att gå med i de nätverk som finns i form av intresseorganisationer som Attention eller i grupper på Facebook och att ta del av utbildningar.

– Kräv att skolan ordnar utbildning kring funktionsnedsättningar, särskilt om de som jobbar runt eleven tror att det handlar om dålig uppfostran, säger han.

Vidare bör man kräva en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram om barnet är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska skolan presentera lösningar för att eleven ska klara sin skolgång. Erik är noga med att poängtera att detta är skolans ansvar, inte elevens och förälderns.

– Det kan handla om att eleven får en resursperson, att det finns någonstans att gå undan när det behövs, att hen kan få tillgång till gympasalen eller kan äta i en mindre grupp.

Öppenhet

När det gäller hur man ska agera mot andra elever och föräldrar är öppenhet ofta det bästa.

– Jag har full respekt för den som inte orkar eller vill berätta, men kan man samla de andra elevernas föräldrar vid ett föräldramöte och i sällskap med lärare eller en specialpedagog berätta om sitt barn och dess funktionsnedsättning brukar det vara bra, säger han.

– Absolut viktigast är dock att det etableras en klassrumskultur där det inte måste vara lika för alla, att man förstår att mångfald och olika är bra, fortsätter Erik och tillägger att skolan i ett tioårsperspektiv har utvecklats mycket. Förståelsen har ökat och man anpassar mer.

Lyft fram styrkor

När det kommer till att stötta det egna barnet är det viktigt att lyfta fram barnets styrkor och visa på det som fungerar. Det är också bra att så tidigt som möjligt hitta fritidssysslor där barnet får utlopp för sin kreativitet, energi och envishet, till exempel inom idrotten.

– Påminn om att det är en ny dag imorgon med nya förutsättningar då vi börjar på noll igen och har en ny chans att göra vårt bästa.

Viktigt är också att få eleven att själv bli uppmärksam på sina behov. Då kan hen själv säga ifrån när hen inte orkar mer, behöver paus eller ta en promenad istället för att välta stolar och bli arg.

– Då är det förstås viktigt att skolan också lyssnar och agerar utifrån dessa önskningar, säger Erik.

Avslutningsvis säger Erik att barn med ADHD oftare har en försenad mognad men att om de får rätt förutsättningar på låg- och mellanstadiet har de goda förutsättningar att komma ikapp på högstadiet.

– Det viktigaste är inte att de har godkänt hela tiden i varje ämne. Helheten är det viktigaste, att de har grundkunskaperna, kompisar, fritidsintressen, och en skola som stöttar så kommer de att mogna i kapp.

Natalie Eriksson om vardagen med ADHD och Autism

Läs mer om attitydundersökningen och Läras samarbete med Min Stora Dag här.

Läs mer om Mellansjö skola här

Nytidas skolor och fritids
Totalt 22
Korttidsboende, LSS-fritids
Aspen
LSS-verksamheten Aspen är ett fritids- och korttidshem som vänder sig till dig med Aspergers ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids, Korttidsboende
Backen
Backen är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Korttidsboende, LSS-fritids
Bällsta Gård
Bällsta gård är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn och ungdomar i ...
Bromma, Stockholm
Detaljer
Korttidsboende, LSS-fritids
Enigmagården
Enigmagårdens LSS-korttidsboende och fritidsgård vänder sig till dig med Aspergers ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids
Götgatan
Götgatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Stockholm
Detaljer
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende i ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt ...
Taberg, Jönköping
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och ...
Sollentuna, Stockholm
Detaljer
Grundskola
Kalmar Centrumskola
Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i någon ...
Kalmar
Detaljer
Fritids, Korttidsboende
Korttidsverksamheten Högås
Vårt korttidshem Högås är en lantligt belägen kollogård med många möjligheter till ...
Mölnbo, Stockholm
Detaljer
Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Kung Saga Gymnasium
Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. Tycker ...
Hägersten, Stockholm
Detaljer
Fritids
Lundagatan
Lundagatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Korttidsboende, LSS-fritids
Lyckan
Lyckan fritids- och korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med autism eller autismliknande ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, LSS-fritids
Marcusskolan
Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundskola
Mellansjö skola
Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola
Nytorpsskolan
Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundskola, Grundsärskola
Pusselbitensskola i Dalby
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Dalby, Skåne
Detaljer
Fritids, Grundskola
Riggens skola
Riggens skola är en fristående resursskola för åk. 7-9. Skolan är belägen i Tving cirka 1 mil ...
Karlskrona, Blekinge
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Lödöse, Västra Götaland
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Grundskola
Tasava skola
Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket ...
Stockholm
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler