Nyheter

Må bra-gruppen på dagliga verksamheten Farsta Nord vågar prata om känslor

Evelina, Yrsa och Mårten i Må bra-gruppen sitter tillsammans Mårten håller upp en bok

På dagliga verksamheten Farsta Nord möts samtalsgruppen Må-bra en gång i veckan för att tillsammans prata om olika ämnen och dela erfarenheter. Det är en grupp där man lär känna varandra lite djupare.

– Jag gillar den här gruppen för att vi kan prata om våra känslor och komma med förslag på ämnen, säger Mickis en av deltagarna.

– Här finns en gemenskap och man kan få förståelse för att man inte är ensam om sina tankar och kan lära sig av andras tankar. Vi pratar om djupa ämnen som många skulle behöva prata mer om. Vi med en funktionsnedsättning har ibland svårare att uttrycka oss och kan känna oss utanför, säger Yrsa en annan gruppmedlem.

Må bra-gruppen startade redan 2015 som en samtalsgrupp för tjejer, men är idag öppen för både killar och tjejer. När alla är på plats består den av åtta personer. Sedan flera år är det Evelina som leder Må bra-gruppen.

– Jag brinner för den här gruppen där var och en får göra sin röst hörd. Vi lyfter ämnen som vi annars inte pratar om. Det är fantastiskt att få lära av varandra, säger hon.

Respekt och tillit i gruppen

Respekten och tilliten märks väl under mötet. Det finns en gemensam värdegrund i Må bra-gruppen. Det handlar om förhållningssätt och en varm ton som gör att alla vågar prata. Det är viktigt med förtroende: det som sägs i gruppen stannar där. Den respekten är viktig också när nya personer vill komma med, de får pröva först.

– Det här är en grupp som många vill vara med i, men det krävs ett personligt engagemang och ansvar för att kunna vara med, säger Mårten som också ingår i gruppen.

I början av terminen väljer de tillsammans ämnen som de vill tala om. Och det är stora frågor som diskuteras: relationer, meningen med livet, att sätta gränser, sexualitet, känslor, hur man skapar rutiner och mycket annat.

Självkänsla och självmedkänsla

Dagens tema är självkänsla och självmedkänsla.

– Vi börjar som vi brukar med en brainstorming, säger Evelina och går fram till whiteboardtavlan och skriver ”självkänsla”.

De övriga fyller på med olika ord de kommer att tänka på. Någon konstaterar att det kan vara svårt att definiera självkänsla. Det kan också vara svårt att vara lika snäll mot sig själv som man är mot andra, att visa självmedkänsla.

–  Hitta de snälla orden och använd samma tankar som du använder för att trösta andra när du behöver vara snäll mot dig själv, tipsar Evelina som något att ta med från dagens möte.

Evelina, Yrsa och Mårten i Må bra-gruppen sitter tillsammans Mårten håller upp en bok

I Må-bra-gruppen finns respekt och förståelse som gör att medlemmarna vågar prata om känslor och dela erfarenheter med varandra.

Här hittar du alla Nytidas dagliga verksamheter

Lyssna