Hjärna Tillsammans första tisdagsträff för hösten blir en samtalskväll om livsglädje. Värd är Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm.

Vi bjuder på kaffe/te med dopp. Kvällen leds av neuropsykolog Helena Iacobaeus och logoped Hanna Persson.
Du är välkommen att vara med och samtala. Har du svårt att uttrycka dig och behöver hjälp i samtalet, så ger logopeden råd och stöd.

Tid och plats

Tid: 4 september kl 17.30–19.30
Plats: Hjärnskaderehab öppenvård,
Stora konferensrummet, hus 41, plan 2, Danderyds sjukhus
Kontakt: 08-123 592 73 eller clare.clausen@sll.se
OBS! Anmäl dig senast fredag 31 augusti .
Träffen är kostnadsfri.

Så hittar du: Gå in ingång 38 på Danderyds
sjukhus. Följ sedan skyltningen till Hjärnskade-rehab öppenvård.

Fakta om Hjärna tillsammans

Hjärna tillsammans är ett treårigt projekt med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Projektets målgrupper är personer med förvärvad hjärnskada, deras närstående och personer som arbetar inom området.

Ett syfte är att öka kunskapen kring hur hjärnan fungerar, ett annat är att skapa forum för aktiviteter och nya kontakter och ytterligare ett att tydliggöra vårdkedjan efter en hjärnskada.

Resursteamet, som är en del av Nytida, är en av huvudaktörerna, tillsammans med bl a Afasiföreningen, Neuroförbundet, Stockholms sjukhem, Strokeföreningen och MISA. Resursteamet har 20 års erfarenhet av arbete med målgruppen och har under den tiden gjort erfarenheter och förvärvat kunskaper som bidrar in i projektet.

Läs mer om Hjärna tillsammans här