Nytida har särskolor och grundskolor.

 

Du som vill ha plats i Nytidas särskolor

måste göra en utredning hos BUP eller habiliteringen.

Om utredningen visar att du har en utvecklings-störning

kan du söka till Nytidas särskolor.

 

Nytida har grundskolor för elever med extra stort behov av stöd och

som till exempel har ADHD eller autism.

Du som vill söka plats i Nytidas grundskolor

kontaktar rektor eller fyller i en intresse-anmälan.

 

Här hittar du skolorna