Individ och familj

Om du vill komma till missbruks-vård, öppen-vård eller HVB-hem

behöver du ha ett beslut från din kommun.

Du ska prata med bistånds-handläggaren.

När du har fått ditt beslut

kan du kontakta Nytida.

 

Här finns våra verksamheter inom individ och familj