Här kan du läsa om att söka till Nytida.

Funktionsnedsättning

Du behöver tillhöra någon av LSS personkretsar.

Om du vill komma till Nytidas boenden eller daglig verksamhet

eller ledsagning och avlösare eller kollo

behöver du ha ett beslut från din handläggare på kommunen

När du har fått ditt beslut

kan du kontakta Nytida.

 

Våra verksamheter inom funktionsnedsättning

Skola

Nytida har särskolor och grundskolor.

 

Du som vill ha plats i Nytidas särskolor

måste göra en utredning hos BUP eller habiliteringen.

Om utredningen visar att du har en utvecklings-störning

kan du söka till Nytidas särskolor.

 

Nytida har grundskolor för elever med extra stort behov av stöd och

som till exempel har ADHD eller autism.

Du som vill söka plats i Nytidas grundskolor

kontaktar rektor eller fyller i en intresse-anmälan.

 

Här hittar du skolorna

Individ och familj

Om du vill komma till missbruks-vård, öppen-vård eller HVB-hem

behöver du ha ett beslut från din kommun.

Du ska prata med bistånds-handläggaren.

När du har fått ditt beslut

kan du kontakta Nytida.

 

Här finns våra verksamheter inom individ och familj