Här kan du hitta länkar till det lagar
som styr Nytidas verksamhet.

 

Du kan också läsa några viktiga rättigheter och konventioner.

En konvention är en överenskommelse

som beslutats mellan flera länder  i till exempel FN.

Länkar

LSS-lagen som lättläst

Barns rätt i skolan (från Skolinspektionen)

Barnkonventionen som lättläst (från Barnombudsmannen)

De mänskliga rättigheterna lättläst (från Regeringen)

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lättläst (från Regeringen)