På Nytida ger vi stöd till personer med funktionsnedsättning.

Det kan till exempel vara på ett boende

eller på en daglig verksamhet.

Nytida ger också stöd till människor som behöver hjälp,

till exempel den som missbrukar eller mår dåligt.

Nytida har skolor.

Där går elever som behöver mer stöd än i en vanlig skola.

Vi har också skolor för elever med utvecklings-störning, autism, ADHD och Aspergers.

Nytida finns i hela Sverige.