Låt hjärtat vara med – bli jour- eller familjehem

Nytida Ungstöd i Stockholm söker fler familjer som vill bli jour-och familjehem. Kanske du kan tänka dig att öppna ditt hem för ett barn och en ungdom som behöver trygghet? Eller kanske känner du någon som skulle vara intresserad?

För den som vill bli familjehem är det viktigt att ha ett personligt intresse och samtidigt förstå vilka behov som barnet har. Du får stöd av Ungstöds familjehemskonsulenter, som har till uppgift att stötta familjerna som öppnar sina hem.

Att vara jour- eller familjehem handlar om att se till barnets alla behov, stå för den dagliga omvårdnaden och vara barnets trygghet. Barnet ska vara en del i familjen och det är viktigt att familjen har både tid och känslomässigt utrymme för att ta emot ett till barn i familjen.

Vill du veta mer

folder-jour-familjehem

Eller maila verksamhetschef Åsa Lundin på asa.lundin@nytida.se