Nyheter

Lära – nytt verksamhetsområde när Ambea kraftsamlar kring kompetensutveckling inom stöd och omsorg

Lära loggo med payoff

Ambea, ett av Sveriges största företag inom stöd och omsorg, där Nytida ingår, startar ett nytt verksamhetsområde, Lära. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och utbildning av stöd- och omsorgspersonal i privat och offentlig sektor. Lära är redan från start en av Sveriges största fristående utbildare inom området.

− Vård och omsorg har ett stort behov av utveckling och förändring under de kommande åren. Rätt kompetens, samverkan och innovation blir avgörande för att lyckas. Genom att samla all utbildning inom Vardaga, som bedriver äldreomsorg, och Nytida, som erbjuder stöd till personer med funktionsnedsättningar, vill vi dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper till all personal som arbetar med stöd och omsorg, säger Fredrik Gren, VD för Ambea.

Sedan tidigare bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet inom systerföretaget Vardaga med Demensakademin som är en certifieringsutbildning inom demens. Efter Nytidas förvärv av Solhagagruppen kan Lära även erbjuda utbildningar inom Asperger, Autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tidigare drevs av Solhaga Enigma Education.

− Vi ser att det finns ett stort behov av fortsättningsutbildningar inom stöd och kan redan från start erbjuda 50-talet kurser och diplomerade utbildningar inom funktionsnedsättning, äldreomsorg och skola, vilket gör oss till en av de största fristående utbildningsverksamheterna inom området. Dessutom kan vi erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar inom områden som autismspektrum, demens och olika typer av behandlingar, säger Anders Westerholm, chef för Lära.

Lära samverkar redan idag med närmare 100 av Sveriges kommuner och utbildar årligen 7 000 personer inom stöd, omsorg och skola. Utbildningar av externa medarbetare hos kommuner och privata omsorgsgivare är en snabbt ökande andel. Det senaste året var drygt 4 000 externa deltagare från kommuner och privata omsorgsgivare.

En viktig uppgift för Lära är också att vara drivande och stödjande i forsknings- och utvecklingsprojekt som på lång sikt förbättrar vård och omsorg i Sverige. Samarbete finns med flera högskolor och universitet i Sverige samt med partners i Storbritannien och övriga Norden. Fokus är verksamhetsutvecklande initiativ kopplat till specialpedagogik, kompetens och digitalisering.

− Man ska känna trygghet i att sektorns medarbetare hela tiden har tillgång till senaste rön den bästa kunskapen och de verktyg som krävs för att möta de människor som är beroende av oss utifrån varje brukares specifika intressen och behov, säger Fredrik Gren.

Lyssna