Ulf Högberg

Ulf Högberg

HVB och särskilt boende, missbruk och psykiatri för vuxna

Roll: Placeringsrådgivning
Grupp: Placeringssamordnare
Etikett: individ och familj, missbruk, psykiatri
E-postadress: ulf.hogberg@nytida.se
Telefon: 070-961 01 56
Region
Tjänst
Segment
Län