Tobias Lundgren

Stödboende och öppenvård, barn & unga.

Roll: Placeringsrådgivning
Grupp: Placeringssamordnare
Etikett: barn och unga, hvb, hvb och stödboende, individ och familj, öppenvård
E-postadress: tobias.lundgren@nytida.se
Telefon: 076-315 24 51
Region
Tjänst
Segment
Län