Pierre Selim

LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Roll: Placeringsrådgivning
Grupp: Placeringssamordnare
Etikett: funktionsnedsättning, LSS, Skola
E-postadress: pierre.selim@nytida.se
Telefon: 070-766 27 15
Region
Tjänst
Segment
Län