Pernilla Persson

Familjehem för barn & unga.

Roll: Placeringssamordnare
Grupp: Placeringsrådgivning
Etikett: Familjehem, individ och familj
E-postadress: pernilla.persson@nytida.se
Telefon: 070-320 11 20