Björn Johansson

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Roll: Placeringsrådgivning
Grupp: Placeringssamordnare
Etikett: funktionsnedsättning, LSS
E-postadress: bjorn.johansson2@nytida.se
Telefon: 070-262 32 14
Region
Tjänst
Segment
Län