Annica Tollebäck

HVB och skyddat boende, familjebehandlingshem för barn & unga.

Roll: Placeringsrådgivning
Grupp: Placeringssamordnare
Etikett: hvb barn och unga, hvb och stödboende, individ och familj, skyddat boende, utredning
E-postadress: annica.tolleback@nytida.se
Telefon: 070-849 01 95
Region
Tjänst
Segment
Län