Välkommen att kontakta oss!

Synpunkter och klagomål

Nytidas kundombud ger dig som omsorgstagare eller närstående en lättillgänglig röst in till oss. Till kundombudet kan du lämna synpunkter, klagomål eller fråga om sådant som är viktigt för just dig.

Kontakter

Har du frågor eller undrar något är du alltid välkommen att hör av dig till oss eller en specifik verksamhet

anna.aberg2@nytida.se

073-539 31 92

LSS - vuxna, barn och unga

annica.tolleback@nytida.se

070-849 01 95

HVB och skyddat boende, familjebehandlingshem för barn & unga.

bjorn.johansson2@nytida.se

072-150 28 40

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

jenny.lindbratt@nytida.se

tel: 0763-40 74 37

Förvärvad hjärnskada och demens

pernilla.persson@nytida.se

070-320 11 20

Familjehem för barn & unga.

pierre.selim@nytida.se

070-766 27 15

LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

placeringsforfragan@nytida.se

020-66 20 20

Vi hjälper dig som arbetar som handläggare med rådgivning och att hitta matchande platser hos oss på Nytida

tobias.lundgren@nytida.se

076-315 24 51

Stödboende och öppenvård, barn & unga.

ulf.hogberg@nytida.se

070-961 01 56

HVB och särskilt boende, missbruk och psykiatri för vuxna

Tyvärr, inga sökträffar.