Välkommen att kontakta oss!

Synpunkter och klagomål

Nytidas kundombud ger dig som omsorgstagare eller närstående en lättillgänglig röst in till oss. Till kundombudet kan du lämna synpunkter, klagomål eller fråga om sådant som är viktigt för just dig.

Kontakter

Har du frågor eller undrar något är du alltid välkommen att hör av dig till oss eller en specifik verksamhet

annica.tolleback@nytida.se

070-849 01 95

HVB och skyddat boende, familjebehandlingshem för barn & unga.

bjorn.johansson2@nytida.se

070-262 32 14

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

jenny.lindbratt@nytida.se

tel: 0763-40 74 37

Förvärvad hjärnskada och demens

pernilla.persson@nytida.se

070-320 11 20

Familjehem för barn & unga.

pierre.selim@nytida.se

070-766 27 15

LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

tobias.lundgren@nytida.se

076-315 24 51

Stödboende och öppenvård, barn & unga.

ulf.hogberg@nytida.se

070-961 01 56

HVB och särskilt boende, missbruk och psykiatri för vuxna

Tyvärr, inga sökträffar.