Välkommen att kontakta oss!

Synpunkter och klagomål

Nytidas kundombud ger dig som omsorgstagare eller närstående en lättillgänglig röst in till oss. Till kundombudet kan du lämna synpunkter, klagomål eller fråga om sådant som är viktigt för just dig.

Kontakter

Har du frågor eller undrar något är du alltid välkommen att hör av dig till oss eller en specifik verksamhet

anna.aberg2@nytida.se

073-539 31 92

Placeringssamordnare LSS, DV och skola för barn, unga och vuxna i Västra Götaland.

annica.tolleback@nytida.se

070-849 01 95

HVB, skyddat boende, familjebehandlingshem och stödboende för barn och unga.

anton.jensen@nytida.se

076-318 46 19

Placeringssamordnare LSS, DV och skola för barn, unga och vuxna i Södermanland och Östergötland

bjorn.johansson2@nytida.se

072-150 28 40

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

ermina.abbeskahrovic@nytida.se

073-377 53 14

Verksamhetschef Region Mitt

jenny.lindbratt@nytida.se

tel: 0763-40 74 37

Förvärvad hjärnskada och demens

kjell.ehn@nytida.se

070-768 00 05

Korttidsverksamhet i Stockholms län

pernilla.persson@nytida.se

070-320 11 20

Familjehem för barn och unga.

pierre.selim@nytida.se

070-766 27 15

LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

placeringsforfragan@nytida.se

020-66 20 20

Vi hjälper dig som arbetar som handläggare med rådgivning och att hitta matchande platser hos oss på Nytida

tobias.lundgren@nytida.se

076-315 24 51

Verksamhetschef Region Syd

ulf.hogberg@nytida.se

070-961 01 56

HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.

Tyvärr, inga sökträffar.