Nyheter

Kompetensutveckling skapar teamkänsla i gruppbostaden

Yvonne och en hund

Åby1 är en gruppbostad med fyra boende i Västerhaninge som Nytida driver på entreprenad åt kommunen. Sedan 2019 har boendet fokuserat på ökad kompetensutveckling och andra insatser som inneburit ett stort lyft för hela verksamheten.  

Tillsammans med utbildningsföretaget Lära har samtliga medarbetare genomgått flera utbildningar bland annat i Tydliggörande pedagogik, Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och Lågaffektivt bemötande. På boendet har man också inrättat en ny tjänst. Mariana Park är stödpedagog. Hennes uppgift är bland annat att stötta och se till att medarbetarna fortsätter att jobba på det sätt som man har lärt sig under utbildningarna och håller kunskapen vid liv.

Skillnaden före och efter utbildningsinsatsen är stora.

– Nu ser vi i personalgruppen varandras behov på ett nytt sätt och det gynnar även de boende att vi drar åt samma håll, förklarar Yvonne Nordén som är boendestödjare.

En viktig sak som de har lärt sig under utbildningarna är hur de själva påverkar andra. Det lågaffektiva bemötandet kan också användas mellan medarbetare. Verksamhetschef Lena Lundin menar att det nu finns en mer öppen attityd för att man ibland behöver andas och ta en paus. Yvonne Nordén håller med.

 – Vi har blivit bättre på att be om hjälp, stötta varandra och jobba som ett team, säger Yvonne.

–  Det blir positiva ringar på vattnet och roligare att jobba. Vi är varandras arbetsmiljö, säger Mariana Park.

Boendestödjare Yvonne Nordén och Zamina

Läs mer om hur vi arbetar

Delger varandra kunskap

Utbildningar har genomförts tillsammans med medarbetare från andra verksamheter. En bärande del i Läras utbildningar är att deltagarna är aktiva och bidrar med sina erfarenheter.  

– Utbildningarna är roliga. Vi lär oss nytt men vi får också delge varandra vår kunskap, byta erfarenheter och få inblick i hur andra jobbar. Vi kan ju så mycket, säger Yvonne.

– Som grupp reflekterar vi över det vi lärt oss. Om en svår situation uppstår använder vi den reflektionsmodell vi har lärt oss för att bryta ner händelsen och försöka förstå vad som utlöst den samt hur vi kan göra för att undvika att den uppstår igen. Vi försöker ligga steget före, säger Mariana.

Utöver Lågaffektivt bemötande har man också fått utbildning i Tydliggörande pedagogik och Alternativ och kompletterande kommunikation, som handlar bland annat om schema och struktur för att få det dagliga livet att fungera, avgränsningar och hjälpmedel för att uppfatta tid samt bildstöd och teckenkommunikation. Metoderna hänger ihop och förstärker varandra.

–  Vi har en boende som förstår teckenkommunikation. När jag förstärker bildstödet med tecken märker jag att personen förstår och kan så mycket mer än hen visar, exemplifierar Yvonne.     

Socialtjänsthunden Zamina betydelsefull medarbetare

Utbildningar i all ära, men på Åby finns ytterligare en medarbetare som har stor inverkan på de boende. Det är Yvonnes hund Zamina som är utbildad socialtjänsthund och anställd på Nytida. Ett djur är mer kravlöst än en människa och man duger alltid som man är.

– Zamina tillför ett lugn och kan rädda upp en situation. Hon anpassar sig efter vem hon jobbar med och känner av hur personen mår fortare än vad jag gör, säger Yvonne.

Hunden innebär också en möjlighet för de boende att ta ansvar och växa. De får klappa henne, ge godis och följa med på promenad.

– De får känna att de tar hand om någon, i stället för att själva vara de som blir omhändertagna, säger Yvonne.

På så sätt bidrar Zamina till det viktiga arbetet som boendestödjare.

– Mitt jobb är att göra tillsammans med de boende och inte åt dem. Jag stöttar dem att göra så mycket som möjligt själva och Zamina är en stor hjälp i det arbetet, säger Yvonne.

Fantastisk utveckling

Hela boendet har påverkats av de olika insatserna som har gjorts. Det är lugnare än tidigare med färre utåtagerande eller självskadande beteenden.

– Vi ser en fantastisk utveckling hos våra boende. De har förmågor vi inte trodde fanns, deras självständighet har ökat och nu klarar de av att vara ensamma i stunder, säger Lena.

Hon är stolt över vad alla på Åby 1 har åstadkommit.

– Det är lätt att inte se framstegen när man är i nuet, men när vi jämför med var vi var för ett år sedan är det häftigt vilken resa vi har gjort! Nu är vi verkligen ett team som jobbar mot samma mål.      

                      

Lyssna