Nyheter

Kommuner stänger daglig verksamhet, vad betyder det på Nytida daglig verksamhet?

Burkar med pärlor bredvid två pingisracket

Några kommuner har beslutat att omsorgstagare från den egna hemkommunen inte ska komma till sin dagliga verksamhet för att minska spridningen av Coronaviruset.

Dessa kommuner ser gärna att den dagliga verksamheter erbjuder aktiviteter på distans till exempel per telefon eller digitalt.

Det kommer vi på Nytida att göra där det är möjligt och ser just nu över hur vi kan organisera en sådan verksamhet.

Stockholms stad

Stockholms stad har den 8/4 fattat beslut att omsorgstagare från Stockholms stad inte ska komma till daglig verksamhet under perioden 9/4-31/5.

Det är handläggaren på ansvarig stadsdelsförvaltning som tar kontakt med den enskilde omsorgstagaren för att informera om detta.

Har du inte blivit kontaktad av din handläggare, kontakta gärna personalen på din dagliga verksamhet så kan de hjälpa dig att få kontakt med handläggaren.

Vill du läsa mer om detta så kan du gå in på Stockholms stads hemsida:

https://leverantor.stockholm/socialtjanst-lss/socialforvaltningens-information-om-corona/

Tyresö kommun

Tyresö kommun meddelar att de pausar daglig verksamhet för omsorgstagare från Tyresö från 15/4 och två månader framåt.

Det är den dagliga verksamhetens ansvar att informera om detta.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta: din LSS-handläggare eller Pernilla Lundström, enhetschef på LSS-myndigheten, via Tyresö kommuns servicecenter: 08-578 910 00, du kan också kontakta din dagliga verksamhet.

Lyssna