Nyheter

Klartecken för samgående mellan Nytida och Solhagagruppen

I och med att Konkurrensverket nyligen godkände att Nytidas avsikt att förvärva Solhagagruppen, har affären nu slutförts och integrationen mellan de två företagen inletts.

− Samgåendet mellan Nytida och Solhagagruppen skapar ett tydligt kvalitetsledarskap. Nytida har lång erfarenhet och expertis inom funktionsnedsättning, missbruk, psykiatri samt individ- och familjeomsorg. Solhagagruppen har en tydlig inriktning och specialisering inom neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning. Tillsammans skapar vi en unik kompetens och bredd som gagnar utvecklingen inom funktionsnedsättning, säger Ambeas koncernchef Fredrik Gren. Ambea är Nytidas moderbolag.

Samgåendet innebär att Nytida får en ny organisation, där flera av Solhagagruppens chefer och stabsmedarbetare går in som nyckelpersoner. Ny affärsområdeschef för Nytida blir Patrik Attemark, Solhagagruppens nuvarande VD.

− Nytida och Solhagagruppen delar vision och värdegrund. Vi har helt enkelt samma uppfattning om hur verksamheten bör utvecklas och en samsyn i frågor om kvalitet och långsiktighet. Vi sätter brukaren/kunden i centrum, är en trygg och långsiktig samarbetspartner för kommuner och den mest attraktiva arbetsgivaren för de som vill jobba inom omsorgsområdet, säger Patrik Attemark.

Nytidas nuvarande affärsområdeschef Agneta Lindgren får en ny roll med att utveckla den norska marknaden där Solhagagruppen redan finns och där Ambea har för avsikt att växa. Hon blir också ordförande i ett planerat Advisory Board för utbildning, som kommer att inrättas under våren.

− Tillsammans kan vi öka takten i vårt utvecklingsarbete och därigenom erbjuda kvalitativ omsorg och stöd för fler personer med funktionsnedsättning. Nytida och Solhagagruppen har båda gjort stora investeringar inom innovation och pedagogik och har under flera år öppnat nya boenden och utvecklat boendemiljöer för personer med funktionsnedsättning. Behovet av omsorgsplatser är stort. Sammanslagningen skapar förutsättningar för att kunna erbjuda fler människor i behov av stöd kvalitativ omsorg, tillägger Fredrik Gren.