Nyheter

Klargörande angående Hjortens gruppboende

Nytida driver gruppboendet Hjorten, på entreprenad åt Härryda kommun. Hjorten är ett gruppboende som vänder sig till vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och de boende har omfattande omsorgsbehov. I ett antal artiklar har Härryda-Posten granskat verksamheten och kommunen har gjort en uppföljning. Vi vill därför lämna en redogörelse för verksamheten. 

Om Hjorten

Inom Nytida är omsorgstagarna vårt huvudfokus och vi tror att en bra arbetsmiljö främjar en god kvalitet. Vi har en nära dialog med både närstående och gode män och får löpande deras återkoppling. Det fanns utmaningar när vi övertog boendet från kommunen i april 2020. Det fanns bland annat en historik av hög personalomsättning, framför allt gällande  verksamhetschefer. Nytida har arbetat systematiskt för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens och arbetssätt. Förändringsresan fortsätter, samtidigt måste vi vara självkritiska att vi inte lyckats skapa förståelse hos alla medarbetare om varför vi arbetar enligt vissa rutiner och processer. Det har resulterat i några personalkonflikter samt att en del medarbetare har valt att lämna. Vi är ödmjuka för att det alltid finns områden att utveckla och förbättra men viktigt att belysa:

  • Härryda kommun har under sommaren granskat verksamheten, men inte funnit att verksamheten brustit i avtalet med kommunen, tex gällande personaltäthet/bemanning. 
  • Vi och kommunen har tagit del av tre anmälningar som inkommit till IVO. IVO har avslutat ärendena utan åtgärd. 
  • Vi vill att alla avvikelser dokumenteras, så det kan följas upp. Det är grunden i ett systematiskt kvalitetsarbete och nödvändigt för att allvarliga händelser ska kunna undvikas. 
  • Hjorten har under 2023 haft positiv trend i vår regelbundna medarbetarundersökning som sker sex gånger per år. 

Lokaltidningen har publicerat flera artiklar om verksamheten, som vi besvarat, men av naturliga skäl kan det vara svårt att kommentera anonyma synpunkter eller händelser medialt eftersom vi då riskerar att bryta sekretessen kring en omsorgstagare eller hänga ut enskilda medarbetare. Vi är öppna och välkomnar fortsatt uppföljning från kommunen och ansvariga myndigheter.

Lyssna