Nyheter

KBT – en mätbar metod för att förändra beteenden används i Nytidas HVB och behandlingshem

Två personer krattar höstlöv

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod där man fokuserar på att skapa förändring av beteenden. Syftet är att hitta strategier för ett ökat välmående. Metoden används i flera av Nytidas verksamheter, bland annat på Nytida Kognitiva Center Norrköping (NKC).

De flesta personer som kommer till Nytida Kognitiva Center är i åldern 18 till 30 år. De lider av missbruk i kombination med antingen en neuropsykiatrisk (NPF) eller psykiatrisk diagnos.

– Missbruk kan ju vara ett sätt att hantera ångest och obehag. Här jobbar vi både med missbruket och den bakomliggande orsaken, berättar Mikael Stavklint, som är föreståndare och KBT-terapeut i verksamheten.

KBT är en av de behandlingsmetoder man använder. Metoden bygger på inlärningspsykologi och handlar om att förändra och skapa nya beteenden genom att tillföra positiva förstärkare och undvika negativa förstärkare.

Fokus här och nu

– Det som skiljer KBT från andra metoder är att fokus främst är här och nu, vad är ditt problem idag, snarare än att titta bakåt på varför problemet har uppstått. Det är en handlingskraftig metod där vi på NKC arbetar mycket med exponering och beteendeaktivering, säger Mikael.

Exponering innebär att närma sig något som man tycker är obehagligt stegvis. Mikael betonar dock att det ska ske under ordnade former. Det vill säga att man planerar för exponeringen på ett sätt som gör att personen känner att hen har kontroll och att närmandet av det obehagliga sker på ett förutsägbart sätt för klienten. Beteendeaktivering används till exempel vid depression och innebär att man försöker motivera personen att, trots depressionen, göra sådant som hen tidigare tyckte om exempelvis som att ta en promenad med en kompis. På så sätt skapar man en positiv förstärkare för att utföra beteendet igen.

Steg för steg, Nytidas egen modell

Flera av Nytidas HVB-verksamheter arbetar KBT-baserat enligt en egen modell som kallas Steg för steg. Då finns också en person som särskilt arbetar med kost, motion och ADL (dagliga aktiviteter kring till exempel mat, hygien och kläder).

– En styrka med KBT och Nytidas modell är mätbarheten. Vi väljer ut ett beteende i taget att arbeta med och mäter före och efter insatsen. Det innebär att vi kan sätt tydliga mål och visa ett resultat både för den berörda personen och den placerande socialtjänsten, säger Mikael.

– Ett exempel kan vara rutiner kring mat och sömn. Det är viktiga delar som behöver fungera. Om en person har svårt att komma upp på morgonen börjar vi med att faktiskt mäta vilken tid personen stiger upp. Mätningen ger oss fakta istället för att vi bara har en känsla av att personen inte går upp. Därefter kan vi börja jobba med att stegvis hitta sätt att påverka personen att förändra sina vanor, eller att pedagogiskt förenkla i miljön så att vi ökar möjligheten att lyckas, förklarar Mikael. 

Utbildning för samtliga medarbetare

Samtliga medarbetare har genomgått utbildning både i Steg för steg och en introduktionsutbildning i KBT. De får också kontinuerlig handledning och varannan vecka samlas personalen för att gå igenom mätningarna för de boende. För NKC har arbetssättet varit framgångsrikt.

– Nu finns det en samsyn. Alla medarbetare arbetar likadant och bemöter klienter på samma sätt istället för att prova egna idéer för att lösa ett problematiskt beteende. KBT och Steg för steg kan verka lite enkelt i teorin men är utmanande i praktiken. Vår styrka är att vi är tydliga och raka men också varma i vårt bemötande av klienterna, säger Mikael.

Lyssna