Läs mer

Sommarkollo

Vi erbjuder korttidsvistelse enligt LSS 9:6 i form av sommarkollo för barn, ungdomar och unga vuxna med autismspektrumtillstånd – exempelvis högfungerande autism och aspergers syndrom.

Våra gårdar och kollodatum

INSTAGRAM
Kan inte kommunicera med Instagram.